Top

Drzewa dla każdej dzielnicy – lokalizacje grupowych nasadzeń

Drzewa dla każdej dzielnicy – lokalizacje grupowych nasadzeń

Spośród zgłoszeń mieszkańców, zespół ekspertów z Biura Miejskiego Architekta Zieleni oraz naszej Fundacji wybrał 50 lokalizacji nasadzeń drzew. Wszystkie lokalizacje były weryfikowane pod kątem: własności terenu, sieci podziemnych i nadziemnych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz estetyki i ładu przestrzennego. Następnie propozycje lokalizacji były wysyłane do zarządów poszczególnych terenów w celu zaopiniowania lokalizacji, tj. Wydział Gospodarowania UM Lublin, Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Miejski Konserwator Zabytków i Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Poniżej przedstawiamyt wykaz gatunków drzew i ich lokalizacji na poszczególnych dzielnicach biorących udział w projekcie.

 

Rury:
a) Teren przy ul. Filaretów:
– jabłoń domowa – 6 szt.
– jabłoń jagodowa – 12 szt.
b) Teren przy ul. Pana Tadeusza
– jabłoń „Liset” – 3 szt.
– jabłoń „Ola” – 5 szt.
– jabłoń „Red Sentinel” – 10 szt.

 

Czuby Północne
a) teren przy ul. Hetmańskiej oraz ul. Herbowej:
– miłorząb dwuklapowy – 4 szt.
– lipa drobnolistna – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 18 szt.
– klon zwyczajny – 4 szt.

 

Czuby Południowe
a) ul. Wyżynna
– jarząb mączny – 13 szt.
– grab zwyczajny „Fastigiata” – 6 szt.
b) wąwóz Czuby przy siłowni
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
c) skrzyżowanie ul. Granitowej i Agatowej
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

 

Węglin Północny
a) teren przy ul. Lipniak, wzdłuż trasy rowerowej
– jarząb mączny – 4 szt.
b) plac zabaw ul. Skubiszewskiego
– klon pospolity „Royal Red” – 8 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 10 szt.
– lipa drobnolistna – 4 szt.
– brzoza brodawkowata – 3 szt.
– jarząb pospolity – 4 szt.
– klon jawor – 5 szt.
– wiśnia piłkowana – 1 szt.

 

Węglin Południowy
a) ul. Jana Pawła II oraz ul. Granitowa
– lipa drobnolistna – 3 szt.
– dąb szypułkowy „Fastigiata Kloster” – 6 szt.
b) ul. Podhalańska przy ul. Bieszczadzkiej
– dąb szypułkowy – 4 szt.
c) ul. Jana Pawła przy al. Kraśnickiej
– klon polny „Elsrijk” – 4 szt.

 

Konstantynów
a) ul. Jana Śnieżyńskiego przy al. Kraśnickiej
– klon pospolity „Royal Red” – 3 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 1 szt.
b) plac zabaw przy ul. Szwoleżerów
– klon czerwony „Red Sunset” – 8 szt.
– klon tatarski ssp. Ginnala – 4 szt.
– grujecznik japoński – 3 szt.
– śliwa wiśniowa „Nigra” – 3 szt.
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 3 szt.
c) al. Kraśnicka
– lipa drobnolistna – 2 szt.
d) ul. Paśnikowskiego
– brzoza brodawkowata „Crispa” – 3 szt.

 

Sławinek
a) skwer przy ul. Jaśminowej
– klon jawor – 6 szt.
– klon pospolity – 3 szt.
– jabłoń domowa – 6 szt.
– śliwa wiśniowa – 5 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 7 szt.
b) ul. Baśniowa przy boisku
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 25 szt.

 

Sławin
a) ul. Sławinkowska, przed ZS 12
– lipa drobnolistna – 7 szt.
b) ul. Willowa przy ul. Tarasowej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 9 szt.
c) ul. Agronomiczna
– brzoza brodawkowata – 5 szt.
– grab zwyczajny – 1 szt.
– wiąz szypułkowy – 4 szt.

 

Szerokie
a) ul. Nałęczowska
lipa drobnolistna „Greenspire”- 33 szt.
b) wzdłuż ul. Wądolnej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 4 szt.
– buk pospolity „Dawyck Gold” – 9 szt.
c) al. Solidarności
– brzoza brodawkowata – 8 szt.
– grab zwyczajny – 1 szt.
– wiąz szypułkowy – 3 szt.

 

Wieniawa
a) ul.Weteranów od ul. Łopacińskiego do ul. Sowińskiego
– klon jawor – 44 szt.

 

Czechów Południowy
a) al. Kompozytorów Polskich przy al. Smorawińskiego
– klon pospolity „Princeton Gold” – 18 szt.
– klon pospolity „Royal Red” – 18 szt.

 

Czechów Północny
a) teren przy ul. Harnasie
– jabłoń purpurowa – 6 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.
– śliwa wiśniowa – 9 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 4 szt.
b) ul. Zelwerowicza i ul. Gorczańska
– lipa drobnolistna – 24 szt.

 

Kalinowszczyzna
a) wzdłuż ul. Lwowskiej – od ul. Okrzei do Lidla
– wiśnia piłkowana – 3 szt.
– śliwa wiśniowa – 5 szt.
– klon jawor – 3 szt.
b) teren przy ul. Andersa – przy os. Perła Kaliny
– klon zwyczajny – 16 szt.

 

Stare Miasto
a) wzdłuż al. Tysiąclecia
– wiśnia piłkowana „Kanzan” – 13 szt.
b) Plac Zamkowy
– klon jawor – 15 szt.

 

Tatary
a) teren pomiędzy amfiteatrem a ul. Gospodarczą 10 i 14
– klon pospolity „Royal Red” – 7 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 2 szt.
– wiśnia piłkowana – 7 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 2 szt.
– głóg jednoszyjkowy – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

 

Ponikwoda
a) ul. Magnoliowa przy al. Spółdzielczości Pracy
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 15 szt.

 

Hajdów – Zadębie
a) skrzyżowanie ul. A. Grygowej z ul. Metalurgiczną
– klon jawor – 7 szt.
– klon czerwony „Red Sunset” – 5 szt.
– jabłoń purpurowa – 10 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 3 szt.
– śliwa wiśniowa – 8 szt.
– brzoza brodawkowata – 12 szt.
b) ul. A. Grygowej – plac zabaw przy osiedlu socjalnym
– lipa drobnolistna – 3 szt.
– klon jawor – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

 

Felin
a) teren między blokami ul. Zygmunta Augusta 21 i 25
– klon pospolity „Royal Red” – 5 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 11 szt.
b) wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” a ul. Zygmunta Augusta 11-13
– klon pospolity „Royal Red” – 13 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 4 szt.

 

Kośminek
a) plac zabaw przy ul. Skrzynickiej
– klon pospolity „Royal Red” – 4 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
– klon jawor – 3 szt.
– kasztanowiec czerwony – 2 szt.
– wiąz pospolity – 5 szt.
– śliwa wiśniowa – 3 szt.
– jabłoń domowa – 3 szt.
– brzoza brodawkowata – 14 szt.

 

Bronowice
a) ul. Łęczyńska przy ul. Fabrycznej
– lipa drobnolistna – 2 szt.
b) cz. 1 al. Wincentego Witosa – rozszerzenie wzdłuż ul. Chemicznej i ul. Krańcowej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 14 szt.
c) cz. 2 al. Wincentego Witosa – wzdłuż pasa rozdzielającego
– platan klonolistny „Alphen’s Globe” – 18 szt.
– śliwa wiśniowa „Pissardii” – 12 szt.

 

Dziesiąta
a) ul. Wyścigowa na terenie przedszkola
– klon jawor „Worley” – 21 szt.

 

Abramowice
a) skrzyżowanie ul. Abramowickiej i ul. Powojowej
– klon pospolity „Royal Red” – 5 szt.
– klon pospolity „Drummondii” – 9 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” –  6 szt.
– klon czerwony – 3 szt.

 

Głusk
a) wzdłuż ul. Głuskiej od ul. Wygodnej
– brzoza brodawkowata – 19 szt.
b) ul. Głuska przy ul. Masarskiej
– lipa drobnolistna – 1 szt.
– wiśnia piłkowana – 4 szt.
– śliwa wiśniowa – 7 szt.
– brzoza brodawkowata – 4 szt.

 

Wrotków
a) ul. Nałkowskich przy ul. Zalewskiego
– lipa drobnolistna – 3 szt.
b) wzdłuż ul. Wolińskiego
– lipa drobnolistna – 7 szt.
c) róg ul. Wrotkowskiej i ul. Diamentowej
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
– klon jawor – 2 szt.
– klon pospolity „Royal Red” – 3 szt.

 

Za Cukrownią
a) skrzyżowanie ul. Lubelskiego Lipca ‘80 z al. Piłsudskiego
– lipa drobnolistna – 7 szt.
– śliwa wiśniowa – 6 szt.
– jabłoń domowa – 6 szt.

 

Projekt „Drzewa dla każdej dzielnicy” realizowany jest przez Fundację Krajobrazy na zlecenie Urzędu Miasta Lublin ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.