Top

DRZEWA DLA KAŻDEJ DZIELNICY

DRZEWA DLA KAŻDEJ DZIELNICY

Drzewa dla każdej dzielnicy, to kompleksowy projekt którego celem jest analiza, sprawdzenie oraz wyznaczenie miejsc pod przyszłe nasadzenia drzew na terenie 25 dzielnic miasta Lublin. 

W celu skutecznego opracowania mapy nasadzeń drzew, przeprowadzone zostały spotkania z Radami Dzielnic oraz mieszkańcami w 25 dzielnicach miasta Lublin, udostępniony został formularz zgłaszania drzew, odbyły się wizje lokalne zespołu eksperckiego z badaniem infrastruktury pod nasadzenia. Ponadto zrealizowany został webinar edukacyjny, w którym udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Lublina oraz osoby zainteresowane. Na przełomie maja i września wspólnie z mieszkańcami posadziliśmy symboliczne drzewo na każdej dzielnicy biorącej udział w projekcie. Pojedyncze nasadzenia są zapowiedzią przyszłych grupowych nasadzeń. Na podstawie zebranych danych, na mapach zasadniczych zostały opracowane miejsca pod przyszłe, grupowe nasadzenia. Uzupełniającym efektem działań partycypacyjnych będzie opracowany raport z rekomendacjami dla poszczególnych dzielnic wraz z mapą koncepcyjną pod potencjalne przyszłe nasadzenia. 

Projekt dotyczy 25 z 27 dzielnic Lublina. Dwie dzielnice, tj. Zemborzyce oraz Śródmieście nie brały udziału w projekcie z uwagi na regulamin Budżetu Obywatelskiego – „Na obszarze jednej dzielnicy Miasta może być realizowany maksymalnie jeden projekt ogólnomiejskim inwestycyjny”. W przypadku Zemborzyc i Śródmieścia realizowany jest projekt „Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian”. 

 

W ramach projektu zrealizowano następujące wydarzenia towarzyszące: 

 

– spotkania w  Radach Dzielnic (kwiecień 2021)

– możliwość zgłaszania drzew (do końca kwietnia 2021)

– wizje lokalne w dzielnicach, w miejscach przyszłych nasadzeń (kwiecień 2021)

– Wydarzenie: Webinar edukacyjny (czerwiec 2021)

– Wydarzenie: Posadzenie pierwszego drzewa w każdej z dzielnic projektu (maj/ wrzesień 2021)

 

Zgłoszenia mieszkańców: 

 

Zgłoszenia lokalizacji pod nowe nasadzenia można było zgłaszać przez miesiąc kwiecień poprzez wypełnienie formularza online, mailowo, telefoniczne bądź listownie przy wykorzystaniu tradycyjnej poczty.

 

Rekomendowane było wyznaczanie lokalizacji nasadzeń drzew w formie skupisk, zagajników, alei, itp.

Przypominamy, że projekt realizowany jest ze środków Budżetu Obywatelskiego Lublina i może być realizowany wyłącznie na działkach należących do miasta Lublin.

 

W okresie kwietnia zebraliśmy łącznie 431 zgłoszeń od mieszkanek i mieszkańców Lublina, w tym:

  • 282 zgłoszeń z otwartego formularza online;
  • 22 zgłoszenia mailowe;
  • 123 zgłoszenia od członków Rad Dzielnic;
  • 4 zgłoszenia telefoniczne.

 

Rozkład zgłoszeń na poszczególnych dzielnicach: Abramowice (4), Bronowice (13), Czechów Południowy (5), Czechów Północny (14),  Czuby Południowe (26), Czuby Północne (23), Dziesiąta (47), Felin (28), Głusk (2), Hajdów – Zadębie (1), Kalinowszczyzna (14), Konstantynów (17), Kośminek (13), Ponikwoda (9), Rury (30), Sławin (40), Sławinek (11), Stare Miasto (8), Szerokie (8), Tatary (16), Węglin Południowy (44), Węglin Północny (8), Wieniawa (11), Wrotków (25), Za Cukrownią (14). 

 

Ponadto otrzymaliśmy zgłoszenia lokalizacji spoza terenu dzielnic biorących udział w projekcie:

  • Śródmieście – 45 zgłoszeń
  • Zemborzyce – 1 zgłoszenie 

 

Posadzenie pierwszego drzewa na dzielnicy: 

 

Na przełomie maja i września posadziliśmy wraz z mieszkańcami 25 drzew w dzielnicach Lublina. Były to symboliczne nasadzenia, inicjujące przyszłe, grupowe nasadzenia. Każda dzielnica otrzymała jedno drzewo: 

Dzielnica Lokalizacja Termin sadzenia Gatunek drzewa
1 Abramowice  Skrzyżowanie ul. Abramowickiej i ul. Powojowej  28 maja 2021 r. Klon Pospolity ‘Royal Red’ 
2 Bronowice  Skrzyżowanie ul. Fabrycznej i ul. Łęczyńskiej  29 maja 2021 r. Lipa SP
3 Czechów Płd. Pas drogowy przy skrzyżowaniu Al. Kompozytorów Polskich z Al. Mieczysława Smorawińskiego  2 września 2021 r. Klon pospolity
4 Czechów Płn. Teren zieleni przy ul. Harnasie (od strony ul. Aleksandra Zelwerowicza) 2 września 2021 r. Buk pospolity ‘Dawyck Gold’ 
5 Czuby Płd. Skrzyżowanie ul. Granitowej z Al. Jana Pawła II 12 czerwca 2021 r. Lipa SP
6 Czuby Płn.  Teren zieleni przy ul. Filaretów (przy kładce dla pieszych) 12 czerwca 2021 r.  Klon pospolity ‘Royal Red’ 
7 Dziesiąta Skrzyżowanie ul. Zbigniewa Herberta z ul. Aleksandra Świętochowskiego 29 maja 2021 r. Lipa SP
8 Felin Pętla autobusowa przy ul. Doświadczalnej  29 maja 2021 r. Lipa SP 
9 Głusk Przy placu zabaw przy ul. Wojciecha Sieciecha (naprzeciw ul. Wojewodzińskiej) 28 maja 2021 r. Platan
10 Hajdów – Zadębie Skrzyżowanie ul. Antoniny Grygowej z ul. Metalurgiczną  3 września 2021 r. Klon Jawor 
11 Kalinowszczyzna  Skrzyżowanie ul. Towarowej z ul. Kalinowszczyzna  28 maja 2021 r. Lipa SP
12 Konstantynów Skrzyżowanie ul. Mieczysława Romanowskiego z ul. Bohaterów Monte Cassino  12 czerwca 2021 r. Lipa SP
13 Kośminek Teren zieleni przy ul. Kazimierza Tetmajera – Przerwy  3 września 2021 r. Buk pospolity 
14 Ponikwoda Skrzyżowanie ul. Stanisława Węglarza z ul. Walecznych 3 września 2021 r. Klon pospolity ‘Royal Red’
15 Rury Skrzyżowanie ul. Filaretów z ul. Rymwida (przy kładce dla pieszych)  12 czerwca 2021 r. Buk pospolity ‘Dawyck Gold’
16 Sławin Ul. Sławinkowska (przy ZS 12)  2 września 2021 r. Klon Jawor
17 Sławinek Ul. Jaśminowa (od strony przecięcia Al. Solidarności z Al. Warszawską)  2 września 2021 r. Buk pospolity ‘Dawyck Gold’ 
18 Stare Miasto Teren przy ul. Furmańskiej 9 12 czerwca 2021 r. Klon Jawor 
19 Szerokie  Teren przy ul. Wądolnej (przy Czechówce) 12 czerwca 2021 r. Buk pospolity ‘Dawyck Gold’
20 Tatary Skrzyżowanie ul. Łęczyńskiej z ul. Montażową 3 września 2021 r. Buk pospolity
21 Węglin Płd. Skrzyżowanie ul. Granitowej z Al. Jana Pawła II 12 czerwca 2021 r. Lipa SP
22 Węglin Płn. Skrzyżowanie ul. Parysa z ul. Mieczysława Romanowskiego  2 września 2021 r. Buk pospolity ‘Dawyck Gold’
23 Wieniawa Teren przy ul. Czechowskiej (od strony ul. Lubomelskiej) 2 września 2021 r.  Klon pospolity ‘Faassen Black’
24 Wrotków  Skrzyżowanie ul. Ludwika Zalewskiego z ul. Nałkowskich 29 maja 2021 r.  Klon pospolity ‘Faassen Black’
25 Za Cukrownią  Teren zieleni przy ul. Lubelskiego Lipca ’80 (przy skrzyżowaniu z Al. Józefa Piłsudskiego) 3 września 2021 r. Lipa SP 

 

Lokalizacje nasadzeń grupowych: 

 

Spośród zgłoszeń mieszkańców, zespół ekspertów z Biura Miejskiego Architekta Zieleni oraz naszej Fundacji wybrał 50 lokalizacji nasadzeń drzew. Wszystkie lokalizacje były weryfikowane pod kątem: własności terenu, sieci podziemnych i nadziemnych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz estetyki i ładu przestrzennego. Następnie propozycje lokalizacji były wysyłane do zarządów poszczególnych terenów w celu zaopiniowania lokalizacji, tj. Wydział Gospodarowania UM Lublin, Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Miejski Konserwator Zabytków i Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Poniżej przedstawiony jest wykaz gatunków drzew i ich lokalizacji na poszczególnych dzielnicach biorących udział w projekcie.

 

Rury:
a) Teren przy ul. Filaretów:
– jabłoń domowa – 6 szt.
– jabłoń jagodowa – 12 szt.
b) Teren przy ul. Pana Tadeusza
– jabłoń „Liset” – 3 szt.
– jabłoń „Ola” – 5 szt.
– jabłoń „Red Sentinel” – 10 szt.

 

Czuby Północne
a) teren przy ul. Hetmańskiej oraz ul. Herbowej:
– miłorząb dwuklapowy – 4 szt.
– lipa drobnolistna – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 18 szt.
– klon zwyczajny – 4 szt.

 

Czuby Południowe
a) ul. Wyżynna
– jarząb mączny – 13 szt.
– grab zwyczajny „Fastigiata” – 6 szt.
b) wąwóz Czuby przy siłowni
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
c) skrzyżowanie ul. Granitowej i Agatowej
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

 

Węglin Północny
a) teren przy ul. Lipniak, wzdłuż trasy rowerowej
– jarząb mączny – 4 szt.
b) plac zabaw ul. Skubiszewskiego
– klon pospolity „Royal Red” – 8 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 10 szt.
– lipa drobnolistna – 4 szt.
– brzoza brodawkowata – 3 szt.
– jarząb pospolity – 4 szt.
– klon jawor – 5 szt.
– wiśnia piłkowana – 1 szt.

 

Węglin Południowy
a) ul. Jana Pawła II oraz ul. Granitowa
– lipa drobnolistna – 3 szt.
– dąb szypułkowy „Fastigiata Kloster” – 6 szt.
b) ul. Podhalańska przy ul. Bieszczadzkiej
– dąb szypułkowy – 4 szt.
c) ul. Jana Pawła przy al. Kraśnickiej
– klon polny „Elsrijk” – 4 szt.

 

Konstantynów
a) ul. Jana Śnieżyńskiego przy al. Kraśnickiej
– klon pospolity „Royal Red” – 3 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 1 szt.
b) plac zabaw przy ul. Szwoleżerów
– klon czerwony „Red Sunset” – 8 szt.
– klon tatarski ssp. Ginnala – 4 szt.
– grujecznik japoński – 3 szt.
– śliwa wiśniowa „Nigra” – 3 szt.
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 3 szt.
c) al. Kraśnicka
– lipa drobnolistna – 2 szt.
d) ul. Paśnikowskiego
– brzoza brodawkowata „Crispa” – 3 szt.

 

Sławinek
a) skwer przy ul. Jaśminowej
– klon jawor – 6 szt.
– klon pospolity – 3 szt.
– jabłoń domowa – 6 szt.
– śliwa wiśniowa – 5 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 7 szt.
b) ul. Baśniowa przy boisku
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 25 szt.

 

Sławin
a) ul. Sławinkowska, przed ZS 12
– lipa drobnolistna – 7 szt.
b) ul. Willowa przy ul. Tarasowej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 9 szt.
c) ul. Agronomiczna
– brzoza brodawkowata – 5 szt.
– grab zwyczajny – 1 szt.
– wiąz szypułkowy – 4 szt.

 

Szerokie
a) ul. Nałęczowska
lipa drobnolistna „Greenspire”- 33 szt.
b) wzdłuż ul. Wądolnej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 4 szt.
– buk pospolity „Dawyck Gold” – 9 szt.
c) al. Solidarności
– brzoza brodawkowata – 8 szt.
– grab zwyczajny – 1 szt.
– wiąz szypułkowy – 3 szt.

 

Wieniawa
a) ul.Weteranów od ul. Łopacińskiego do ul. Sowińskiego
– klon jawor – 44 szt.

 

Czechów Południowy
a) al. Kompozytorów Polskich przy al. Smorawińskiego
– klon pospolity „Princeton Gold” – 18 szt.
– klon pospolity „Royal Red” – 18 szt.

 

Czechów Północny
a) teren przy ul. Harnasie
– jabłoń purpurowa – 6 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.
– śliwa wiśniowa – 9 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 4 szt.
b) ul. Zelwerowicza i ul. Gorczańska
– lipa drobnolistna – 24 szt.

 

Kalinowszczyzna
a) wzdłuż ul. Lwowskiej – od ul. Okrzei do Lidla
– wiśnia piłkowana – 3 szt.
– śliwa wiśniowa – 5 szt.
– klon jawor – 3 szt.
b) teren przy ul. Andersa – przy os. Perła Kaliny
– klon zwyczajny – 16 szt.

 

Stare Miasto
a) wzdłuż al. Tysiąclecia
– wiśnia piłkowana „Kanzan” – 13 szt.
b) Plac Zamkowy
– klon jawor – 15 szt.

 

Tatary
a) teren pomiędzy amfiteatrem a ul. Gospodarczą 10 i 14
– klon pospolity „Royal Red” – 7 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 2 szt.
– wiśnia piłkowana – 7 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 2 szt.
– głóg jednoszyjkowy – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

 

Ponikwoda
a) ul. Magnoliowa przy al. Spółdzielczości Pracy
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 15 szt.

 

Hajdów – Zadębie
a) skrzyżowanie ul. A. Grygowej z ul. Metalurgiczną
– klon jawor – 7 szt.
– klon czerwony „Red Sunset” – 5 szt.
– jabłoń purpurowa – 10 szt.
– miłorząb dwuklapowy – 3 szt.
– śliwa wiśniowa – 8 szt.
– brzoza brodawkowata – 12 szt.
b) ul. A. Grygowej – plac zabaw przy osiedlu socjalnym
– lipa drobnolistna – 3 szt.
– klon jawor – 2 szt.
– brzoza brodawkowata – 5 szt.

 

Felin
a) teren między blokami ul. Zygmunta Augusta 21 i 25
– klon pospolity „Royal Red” – 5 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 11 szt.
b) wzdłuż ul. Józefa Franczaka „Lalka” a ul. Zygmunta Augusta 11-13
– klon pospolity „Royal Red” – 13 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 4 szt.

 

Kośminek
a) plac zabaw przy ul. Skrzynickiej
– klon pospolity „Royal Red” – 4 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
– klon jawor – 3 szt.
– kasztanowiec czerwony – 2 szt.
– wiąz pospolity – 5 szt.
– śliwa wiśniowa – 3 szt.
– jabłoń domowa – 3 szt.
– brzoza brodawkowata – 14 szt.

 

Bronowice
a) ul. Łęczyńska przy ul. Fabrycznej
– lipa drobnolistna – 2 szt.
b) cz. 1 al. Wincentego Witosa – rozszerzenie wzdłuż ul. Chemicznej i ul. Krańcowej
– lipa drobnolistna „Greenspire” – 14 szt.
c) cz. 2 al. Wincentego Witosa – wzdłuż pasa rozdzielającego
– platan klonolistny „Alphen’s Globe” – 18 szt.
– śliwa wiśniowa „Pissardii” – 12 szt.

 

Dziesiąta
a) ul. Wyścigowa na terenie przedszkola
– klon jawor „Worley” – 21 szt.

 

Abramowice
a) skrzyżowanie ul. Abramowickiej i ul. Powojowej
– klon pospolity „Royal Red” – 5 szt.
– klon pospolity „Drummondii” – 9 szt.
– klon pospolity „Princeton Gold” –  6 szt.
– klon czerwony – 3 szt.

 

Głusk
a) wzdłuż ul. Głuskiej od ul. Wygodnej
– brzoza brodawkowata – 19 szt.
b) ul. Głuska przy ul. Masarskiej
– lipa drobnolistna – 1 szt.
– wiśnia piłkowana – 4 szt.
– śliwa wiśniowa – 7 szt.
– brzoza brodawkowata – 4 szt.

 

Wrotków
a) ul. Nałkowskich przy ul. Zalewskiego
– lipa drobnolistna – 3 szt.
b) wzdłuż ul. Wolińskiego
– lipa drobnolistna – 7 szt.
c) róg ul. Wrotkowskiej i ul. Diamentowej
– klon pospolity „Princeton Gold” – 5 szt.
– klon jawor – 2 szt.
– klon pospolity „Royal Red” – 3 szt.

 

Za Cukrownią
a) skrzyżowanie ul. Lubelskiego Lipca ‘80 z al. Piłsudskiego
– lipa drobnolistna – 7 szt.
– śliwa wiśniowa – 6 szt.
– jabłoń domowa – 6 szt.

 

 

Jesienią opublikowany zostanie raport „DRZEWA DLA KAŻDEJ DZIELNICY” z mapą rekomendowanych lokalizacji kolejnych, przyszłych nasadzeń.

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Krajobrazy na zlecenie Urzędu Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

 

Projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin