Top

Duże drzewo dla szkoły w Dratowie

Duże drzewo dla szkoły w Dratowie

W dniu 13 listopada 2019 r. w Dratowie posadziliśmy drugie, duże drzewo w ramach projektu „Duże drzewa dla powiatu łęczyńskiego” realizowanego we współpracy z LW Bogdanka.

Przedstawiciele Fundacji Krajobrazy oraz LW Bogdanka wspólnie z uczniami klasy V Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie zasadzili na terenie szkoły dużą, ponad 8-metrowa Lipę Drobnolistną- Tilia Cordata „Greenspire” o obwodzie pnia 45 – 50 cm. 

Proces wspólnego sadzenia drzewa poprzedzony był uroczystym apelem, w trakcie którego uczniowie odśpiewali piosenkę „Lipka”.
Zwycięska klasa otrzymała specjalne tablice, na których uczniowie będą mogli odnotowywać swoje obserwacje dotyczące wzrostu i wyglądu drzewa. Ponadto przy drzewach znajdujących się na terenie szkoły zamontowane zostały tablice edukacyjne, tworzące dendrologiczną ścieżkę edukacyjną.
Niezmiernie cieszy nas zaangażowanie i przygotowanie się Szkoły Podstawowej w Dratowie w proces sadzenia dużego drzewa.

Przypomnijmy, że w ramach projektu „Duże drzewa dla powiatu łęczyńskiego” zorganizowany został konkurs „Przyjazna przestrzeń- wspólnie posadźmy duże drzewo przy szkole”, skierowany do szkół podstawowych na terenie powiatu łęczyńskiego. Laureatem konkursu została klasa V ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem szkół. Do konkursu zgłosiło się 12 na 25 szkół z powiatu łęczyńskiego.

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej oraz wdrożenie procesu edukowania społeczeństwa w kontekście roli drzew, jako istotnego komponentu otaczającej nas przestrzeni.

______________________
Projekt realizowany w ramach współpracy z LW Bogdanka