Top

Eko Świadome Dzieciaki

Eko Świadome Dzieciaki

 

Eko-Świadome Dzieciaki to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Lublina. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy uczestników i świadomości na temat roli człowieka w dbaniu o środowisko naturalne. Projekt zrealizowany został w dwóch etapach. Podczas pierwszej części projektu zespół Fundacji Krajobrazy odwiedził 5 placówek edukacyjnych. W projekcie wzięło ok. 400 uczniów z 18 klas 1-3 na poziomie szkół podstawowych. Podczas drugiej części projektu na terenie placówek dostępne były wystawy, składające się z tablic edukacyjnych dotyczących recyklingu oraz zasad selektywnej segregacji odpadów, wraz z specjalnie zaprojektowanym koszem do segregacji odpadów.

Realizacja projektu odbyła się w 2019 roku, dzięki środkom pochodzącym z Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin.

 

________________________

Projekt zrealizowany we współpracy z UM Lublin