Top

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna to kontynuacja trójstronnej współpracy pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., Urzędem Miejskim w Łęcznej oraz Fundacji Krajobrazy. Program Estetyka pozwolił poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców Łęcznej dotyczące jakości przestrzeni miejskiej i jej estetyki. Na podstawie poznanych potrzeb mieszkańców wyodrębnione zostały trzy płaszczyzny (Kultura Przestrzeni, Zieleń funkcjonalna, Zieleń Miejska), które rozwijane zostały w ramach „Laboratorium Miejskiego”.

Celem Laboratorium Miejskiego było rozpoznanie aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie jakości przestrzeni w mieście. W „Laboratorium Miejskim” zaangażowani mieszkańcy stworzyli tematyczne grupy robocze, które pracowały pod okiem ekspertów, w ramach konkretnego modułu podczas licznych spotkań.

Zwieńczeniem całego projektu było opracowanie dwóch raportów, w których podsumowano przeprowadzone działania oraz wskazano rekomendacje dla dalszego rozwoju estetyki przestrzeni w Łęcznej.

 

W ramach Laboratorium Miejskiego:

– Opracowano dwa raporty końcowe dotyczące realizacji projektu,

– Przeprowadzono 9 spotkań tematycznych dla mieszkańców Łęcznej,

– Stworzono 2 koncepcje zagospodarowania przestrzennego „Skweru Górnika” oraz „Zakątka Relaksu”,

– Przedstawiono rekomendacje dotyczące terenów zieleni w mieście,

– Zasiano 2 łąki kwietne, zamontowano tabliczki „Tu Kosimy Rzadziej” oraz „Tu powstaje łąka kwietna”,

– Wyodrębniono na terenie Łęcznej odpowiednie miejsca na wysiew łąki kwietnej oraz zakładanie trawników ekstensywnych

– Zrealizowano 2 koncepcje „Skweru Górnika” oraz „Zakątka relaksu”

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportami końcowymi:

Raport podsumowujący – część I: Zieleń Miejska

Raport podsumowujący – część II: Zieleń funkcjonalna i kultura przestrzeni

 

______________

Projekt zrealizowany w ramach współpracy Fundacji Krajobrazy z LW Bogdanka oraz Urząd Miejski w Łęcznej.