Top

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla miasta Łęczna- ŁĄKI KWIETNE

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla miasta Łęczna- ŁĄKI KWIETNE

W ramach „Laboratorium Miejskiego” 16 lipca odbył się warsztat z wysiewu łąk kwietnych. Podczas spotkania mieszkańcy Łęcznej pod okiem ekspertów zasiali łąkę kwietną wzdłuż ul. Stefanii Pawlak w Łęcznej. Warsztat poprzedzony był dwoma spotkaniami z mieszkańcami miasta, w trakcie których m.in. przeprowadziliśmy rowerową wizję terenową terenów w celu wyznaczenia kolejnych obszarów pod wysiew łąk kwietnych, a także wyznaczaliśmy lokalizacje pod tablice „Tu kosimy rzadziej” inicjujące projekt wdrażania trawników ekstensywnych w przestrzeni miasta Łęczna.

Równolegle do warsztatu zasiana została druga łąka kwietna w Łęcznej, wzdłuż Al. Jana Pawła II.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań w zaangażowanie w projekt oraz zapraszamy na kolejne spotkania „Laboratorium Miejskiego”.

______________________
Projekt jest kontynuacją „Programu Estetyka dla miasta Łęczna”, realizowanego we współpracy Urząd Miejski w Łęcznej, LW Bogdanka oraz Fundacji Krajobrazy.