Top

Koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina

Fundacja Krajobrazy od maja do listopada 2018 roku przeprowadziła proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina. Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, przeprowadzono działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu i zaangażowania użytkowników tej przestrzeni we wspólne przygotowanie planu zagospodarowania wąwozu.

 

Głównym zadaniem była pomoc mieszkańcom w wypracowaniu spójnego planu zagospodarowania poprzez wspólne: dyskusje, warsztaty, spacery badawcze, śniadania konsultacyjne i inne działania w przestrzeni Wąwozu Kalina. Spotkania były prowadzone przez architekta krajobrazu Wojciecha Januszczyka.

 

Wynikiem działań są zmiany społecznej świadomości dotyczącej przestrzeni publicznych w mieście, stworzenie projektu podnoszącego wzrost atrakcyjności obszaru Wąwozu Kalina, sporządzenie szczegółowych analiz i dokumentów projektowych, zwiększenie świadomości roli Wąwozu dla dzielnicy, utworzenie miejsca tożsamego z okolicznymi mieszkańcami – zgodnego z ich oczekiwaniami i wspólnie tworzonego, nawiązanie relacji – mieszkaniec <–> miasto.

 

Prezentacja całościowej oraz spójnej koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina odbyła się 28 listopada 2018 r.

 

______________________
Projekt realizowany wspólnie z Miastem Lublin.