Top

Łączy nas wąwóz Kalina

Łączy nas wąwóz Kalina

Fundacja Krajobrazy od maja 2018 roku przeprowadziła proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego Wąwozu Kalina. Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, przeprowadzono działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu i zaangażowania użytkowników tej przestrzeni w wspólne przygotowanie planu zagospodarowania wąwozu.

Głównym zadaniem była pomoc mieszkańcom w wypracowaniu spójnego planu zagospodarowania poprzez wspólne: dyskusje, warsztaty, spacery badawcze, śniadania konsultacyjne i inne działania w przestrzeni Wąwozu Kalina.

Wynikiem działań są zmiany społecznej świadomości dotyczącej przestrzeni publicznych w mieście, stworzenie projektu podnoszącego wzrost atrakcyjności obszaru Wąwozu Kalina, sporządzenie szczegółowych analiz i dokumentów projektowych, zwiększenie świadomości roli Wąwozu dla dzielnicy, utworzenie miejsca tożsamego z okolicznymi mieszkańcami, zgodnego z ich oczekiwaniami i wspólnie tworzonego, nawiązanie relacji – mieszkaniec <–> miasto.