Top

Łąki kwietne w Łęcznej – „Laboratorium Miejskie Programu Estetyka”

Łąki kwietne w Łęcznej – „Laboratorium Miejskie Programu Estetyka”

Jednym z efektów działań podjętych przez mieszkańców Łęcznej w ramach modułu „Zieleń Miejska” będącego częścią „Laboratorium Miejskiego Programu Estetyka dla miasta Łęczna” jest zasianie dwóch łąk kwietnych. Miejsca wysiewu łąk kwietnych wytypowane zostały przez mieszkańców podczas spotkań grup tematycznych. Proces siewu łąk poprzedzony był trzema spotkaniami tematycznej grupy roboczej. Podczas spotkań mieszkańcy edukowani byli na temat roli terenów zieleni w przestrzeni miasta, podczas rowerowej wizji terenowej wybierali przestrzeni pod konkretne działania związane z zielenią miejską, a także mogli wziąć udział w warsztatach z prawidłowego wysiewu łąk. Na początku lipca 2020 roku mieszkańcy Łęcznej pod okiem ekspertów wspólnie zasiali dwie łąki kwietne – przy ul. Stefanii Pawlak oraz na pasie zieleni wzdłuż Al. Jana Pawła II. Następnie tuż przy nowo zasianych łąkach zamontowane zostały tablice informacyjne „Tu powstaje łąka kwietna”.

 

W ramach modułu „Zieleń Miejska” osiągnięto następujące efekty:

– wypracowanie rekomendacji dotyczących terenów zieleni w Łęcznej,

– Wyodrębniono w przestrzeni miasta, miejsca odpowiednie pod wysiew łąk kwietnych oraz zakładanie trawników ekstensywnych,

– Wyodrębniono przestrzenie pielęgnacji roślinności półnaturalnej i przy części z nich zamontowano tablice „Tu kosimy rzadziej”,

– wysiano wraz z mieszkańcami 2 łąki kwietne oraz zamontowano przy nich tablice „Tu powstaje łąka kwietna”

 

 

_____________

Projekt realizowany we współpracy LW Bogdanka i Urząd Miasta Łęczna.