Top

LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ

LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ

 

Lublin nad łąką przysiadł- łąki kwietne lubiana ozdoba miasta, ale także wsparcie dla pszczół i dzikich zapylaczy to projekt, którego celem było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli terenów zieleni w mieście, łąk kwietnych, zapylaczy, pożytków i trawników ekstensywnych. W ramach realizacji zadania publicznego odbyły się liczne działania. Pierwszym z nich była organizacja spacerów edukacyjnych śladami roślin i owadów zapylających, które poprowadzone zostały przez entomologa, pszczelarza oraz architekta krajobrazu. Trasa spacerów wiodła przez łąki kwietne, pożytki znajdujące się w centralnych częściach miasta oraz pasieki miejskie. Drugie działanie polegało na wykonaniu małych tablic informacyjnych „Tu kosimy rzadziej” oraz zamontowanie ich przy małych łąkach kwietnych na terenie Lublina. Ponadto opracowana została ścieżka edukacyjna, złożona z trzech dużych tablic edukacyjnych, które zostały zamontowane nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie. Ostatnim elementem projektu było przeprowadzenie wykładów oraz warsztatów tematycznych na terenie Zielonej Sali Wykładowej.

 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało na przełomie czerwca i września 2019 roku, na terenie Lublina.

 

____________________

Projekt zrealizowany wspólnie z Miastem Lublin