Top

Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni”, czyli pierwsza w Polsce Zielona Sala Wykładowa

Projekt zakładał wykonanie programu rewitalizacji fragmentu terenu objętego Modelową Rewitalizacją Lublina, czyli zrealizowanie „ Parku kieszonkowego” (pocket parku), który poza funkcją rekreacyjną stworzy pierwszą w Polsce „ Zieloną salę wykładową” dającą szeroką możliwość społecznych działań aktywizujących mieszkańców. Realizowane dotychczas w kraju i za granicą przykłady podobnych obiektów zakładały wykorzystanie istniejących budynków czy podwórek i ich adaptację na potrzeby spotkań. Nigdy jednak zieleń nie była elementem wiodącym w takich procesach. Wykonanie tego obiektu przyniosło zatem wiele korzyści w promocji zieleni w tego typu procesach rewitalizacyjnych.

 

Pomysłodawcą i realizatorem Zielonej Sali Wykładowej jest architekt krajobrazu – Wojciech Januszczyk (Prezes Fundacji Krajobrazy). Przestrzeń została wybudowana w ramach zwycięskiego projektu Zielonego Budżetu Miasta Lublin na terenie Modelowej Rewitalizacji Lublina (skrzyżowanie ul. Cyruliczej z Furmańską w Lublinie). Aktualnie Zielona Sala jest animowana przez Fundację Krajobrazy, gdzie odbywają się liczne warsztaty, spotkania, szkolenia i wystawy tematyczne.

 

______________________

Projekt realizowany wspólnie z Miastem Lublin.