Top

Program Estetyka

Program Estetyka to cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców miasta Lublin, w zakresie wiedzy związanej z problematyką terenów zieleni. Tegoroczna edycja  obejmowała spotkania otwarte  i  wspólne spacery z mieszkańcami wszystkich lubelskich dzielnic. Warsztaty i prelekcje ukierunkowane były na zmianę świadomości społecznej, edukację i podnoszenie kompetencji. Całość działań miała mieć wpływ na podwyższenie jakości przestrzeni, a w późniejszym etapie również na przejęcie przez społeczeństwo części odpowiedzialności za jej ochronę i standardy jej tworzenia.

 

W ramach spotkań uczestnicy mieli okazje wysłuchać prelekcji na temat:

  • funkcjonalnego wykorzystywania zieleni na osiedlach;
  • bylinach w przestrzeni osiedlowej;
  • partycypacji społecznej w tworzeniu terenów zieleni;
  • rzeźby w przestrzeni miejskiej;
  • roli inteligentnego oświetlenia na osiedlach.

 

Nieodzownym elementem każdego spotkania był panel dyskusyjny oraz omówienie problemów przestrzeni dzielnic z wizją lokalną. Spotkania miały na celu zachęcenie mieszkańców do dyskusji na temat przestrzeni publicznej i składania wniosków do Zielonego Budżetu. W ramach projektu w siedzibie Fundacji odbyły się również spotkania otwarte dotyczące idei Zielonego Budżetu oraz procesu składania wniosków. W kolejnym etapie zorganizowano konsultację dotyczące już sporządzonych wniosków, które odbyły się pod okiem specjalisty z dziedziny architektury krajobrazu i planowania przestrzennego.

 

W ramach programu:

  1. Odbyło się 10 spotkań;
  2. Odwiedzono ponad 100 miejsc na dzielnicach;
  3. W spotkaniach i spacerach brali udział członkowie Rad Dzielnic, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, lokalni aktywiści społeczni oraz zainteresowani mieszkańcy Lublina.

 

______________________
Projekt realizowany wspólnie z Miastem Lublin.