Top

Program Estetyka dla Miasta Łęczna- podsumowanie spotkania

Program Estetyka dla Miasta Łęczna- podsumowanie spotkania

W dniu 6 listopada 2019 r. w Sali Posiedzeń Rady Miasta Łęczna odbyło się spotkanie „Piękna Łęczna” w ramach programu „Program Estetyka dla Miasta Łęczna”.

Spotkanie złożone było z dwóch części. Podczas pierwszej z nich eksperci z dziedziny architektury krajobrazu przedstawili dobre praktyki ze świata w kreowania otoczenia. W trakcie drugiej części spotkania, uczestnicy wspólnie z ekspertami wyznaczyli miejsca w przestrzeni Łęcznej wyróżniające się wysokimi walorami estetycznymi w zagospodarowaniu przestrzennym w Łęcznej oraz miejsca wymagające przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Cieszy nas bardzo duże zaangażowanie wszystkich uczestników spotkania podczas prowadzonych rozmów.

______________________
Projekt realizowany we współpracy LW Bogdanka, Urząd Miejski w Łęcznej, Fundacja Krajobrazy