Top

Program Estetyka dla miasta Łęczna- podsumowanie

Program Estetyka dla miasta Łęczna- podsumowanie

W czwartek 28 listopada odbyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie w ramach Programu Estetyka dla Miasta Łęczna realizowane we współpracy z LW Bogdanka, Urząd Miejski w Łęcznej i Fundacja Krajobrazy. Tym samym kończymy realizację programu, a opracowany raport z rekomendacjami przekazujemy na ręce Burmistrz Łęcznej – Leszek Włodarski.

Jest nam bardzo miło móc realizować to przedsięwzięcie dla Urząd Miejski w Łęcznej. W ramach Programu:

Opracowano raport ogólny o potrzebach przestrzennych w Łęcznej – oparty na wywiadach środowiskowych
Przeprowadzono 5 spotkań tematycznych – paneli dyskusyjnych, prelekcji, warsztatów i wizji terenowych
Opracowano 5 raportów cząstkowych
Opracowano raport końcowy z rekomendacjami
Opracowano 2 mapy tematyczne z piktogramami
Przedstawiono szczegółowe rekomendacje dla zagospodarowania przestrzeni Alei Jana Pawła II
Przedstawiono rekomendacje dla terenów zieleni w Łęcznej („Piękna Łęczna”)

______________________
Projekt realizowany we współpracy z LW Bogdanka.