Top

Program Estetyka dla Miasta Łęczna

Program Estetyka dla Miasta Łęczna

Program Estetyka dla Miasta Łęczna to autorskie narzędzie Fundacji Krajobrazy, mające na celu wypracowywanie dialogu i relacji mieszkaniec – krajobraz miasta w oparciu o partycypację społeczną. Całość działań realizowanych w ramach projektu miała na celu podniesienie świadomości obywatelskiej mieszkańców o ich wpływie na otoczenie,  podnoszeniu jakości przestrzeni, a w późniejszym etapie również na przyjęcie przez społeczeństwo części odpowiedzialności za jej ochronę i standardy tworzenia. Mieszkańcy byli edukowani w oparciu o dobre praktyki z kraju i ze świata, podkreślające rolę planowania przestrzennego oraz architektury krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni. Cały proces zwieńczony został opracowaniem raportu rozwojowego, który będzie mógł rozpocząć kolejny etap działań na rzecz rozwoju przestrzeni zieleni w mieście Łęczna.

 

W ramach Programu:

Opracowano raport ogólny o potrzebach przestrzennych w Łęcznej – oparty na wywiadach środowiskowych
Przeprowadzono 5 spotkań tematycznych – paneli dyskusyjnych, prelekcji, warsztatów i wizji terenowych
Opracowano 5 raportów cząstkowych
Opracowano raport końcowy z rekomendacjami
Opracowano 2 mapy tematyczne z piktogramami
Przedstawiono szczegółowe rekomendacje dla zagospodarowania przestrzeni Alei Jana Pawła II
Przedstawiono rekomendacje dla terenów zieleni w Łęcznej („Piękna Łęczna”)

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym: Raport Program Estetyka.

_____________

Projekt realizowany we współpracy LW Bogdanka i Urząd Miasta Łęczna.