Top

PROJEKTY

Zmysły Ogrodu Saskiego

  Zmysły Ogrodu Saskiego to cykliczne wydarzenie kulturalne, którego trzy edycje (2018,2019,2020) odbyły w przestrzeni najstarszego parku miejskiego w Lublinie - w Ogrodzie Saskim. W ramach funduszy Urzędu Miasta Lublin, Fundacja Krajobrazy zorganizowała kulturalne wydarzenie plenerowe, na które składały się liczne działania mające na celu integrację...

Sensoryczny Plac Zabaw

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Sensorycznego Placu Zabaw zlokalizowanego na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ideą tego przedsięwzięcia było stworzenie dostępnego i bezpiecznego miejsca zabaw, które będzie stymulować dzieci do wielowymiarowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego.   W ramach zadań zorganizowano spotkania konsultacyjne dla rodziców i...

Koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina

Fundacja Krajobrazy od maja do listopada 2018 roku przeprowadziła proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina. Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, przeprowadzono działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu...

LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ

  Lublin nad łąką przysiadł- łąki kwietne lubiana ozdoba miasta, ale także wsparcie dla pszczół i dzikich zapylaczy to projekt, którego celem było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli terenów zieleni w mieście, łąk kwietnych, zapylaczy, pożytków i trawników ekstensywnych. W ramach realizacji zadania publicznego odbyły się liczne...

Recyklingowy Plac Edukacyjny

  Recyklingowy Plac Edukacyjny to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Lublina, mający na celu podniesienie poprzez wspólną zabawę świadomości ekologicznej uczestników. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w 2019 roku, w trzech etapach. Pierwszy etap odbył się na terenie Zielonej Sali Wykładowej, drugi etap podczas XIV...

Eko Świadome Dzieciaki

  Eko-Świadome Dzieciaki to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Lublina. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy uczestników i świadomości na temat roli człowieka w dbaniu o środowisko naturalne. Projekt zrealizowany został w dwóch etapach. Podczas pierwszej części projektu zespół Fundacji Krajobrazy odwiedził 5 placówek edukacyjnych....

Szkolenie „Światło w Ogrodzie”

W ramach współpracy z Signify 5 października 2019 roku odbyło się bezpłatne szkolenie "Światło w ogrodzie". Szkolenie skierowane było do branżystów z architektury krajobrazu czynnie działających w branży. Szkolenie składało się z 3 części: teoretycznej, ćwiczeniowej oraz praktycznej. Cześć pierwsza oraz druga odbyły się w Biurze...

Wspólnie posadźmy kwiaty dla pszczół

  Wspólnie posadźmy kwiaty dla pszczół to konkurs skierowany do mieszkańców Lublina, w którym nagrodą było zasadzenie roślin nektarodajnych i pyłkodajnych na wybranych lokalizacjach. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem mieszkańców. Aby wziąć udział w konkursie należało wysłać zgłoszenie spełniające warunki konkursu, m.in. sfotografować wybrane miejsce,...

FLORAL – instalacja kwietna na obchody 450 – lecia Unii Lubelskiej

Floral 450- lecia Unii Lubelskiej - Instalacja z żywych kwiatów w kolorach barw narodowych wszystkich Państw wchodzących w skład I Rzeczypospolitej. Ta naturalna kompozycja kwiatowa przełamuje surowość nowoczesnego architektonicznie wnętrza budynku Centrum Spotkania Kultur, a równocześnie w sposób mniej oczywisty nawiązuje do bogactwa i różnorodności I...

Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom

  02 lipca 2019 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia grantów, Fundacja Krajobrazy jest jednym z 13 laureatów konkursu Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom, która zrealizuje swój pomysł, dzięki któremu na terenie Lublina pojawi się 1400 kwiatów nektaro i pyłko dajnych, w trzech lokalizacjach.     ____________________ Projekt został zrealizowany dzięki...