Top

PROJEKTY

Stanisław Jasiński – Polak, który zrozumiał naturę

Stanisław Jasiński - Polak, który zrozumiał naturę to projekt artystyczno-edukacyjny, którego inspiracją było życie i działalność wielkiego, lubelskiego społecznika, przyrodnika i wizjonera - ojca-założyciela Rzeczpospolitej Pszczelarskiej.  Projekt realizowany był w okresie letnio-jesiennym w 2020 roku.   ___________________________ Projekt dofinansowano ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach...

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna to kontynuacja trójstronnej współpracy pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., Urzędem Miejskim w Łęcznej oraz Fundacji Krajobrazy. Program Estetyka pozwolił poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców Łęcznej dotyczące jakości przestrzeni miejskiej i jej estetyki. Na podstawie poznanych potrzeb mieszkańców wyodrębnione...

„Skwer Górnika” – KULTURA PRZESTRZENI

22"Kultura Przestrzeni" to jeden z trzech modułów realizowanych w ramach projektu "Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna", będącego przedmiotem trójstronnej współpracy pomiędzy Fundacją Krajobrazy, LW Bogdanka i Urzędem Miejskim w Łęcznej. W ramach modułu odbyły się trzy spotkania tematycznej grupy roboczej. Najważniejszym działaniem wykonanym w...

PARKLET – Ścieżka przyrodnicza „Nadrybie”

W ramach współpracy z LW Bogdanka wspólnie zrealizowaliśmy parklet promujący ścieżkę przyrodniczą „Nadrybie” położoną w gm. Puchaczów. Ścieżka powstała z inicjatywy LW Bogdanka. Ścieżka przyrodnicza „Nadrybie” umożliwia obserwację różnych typów siedlisk i charakterystycznych gatunków zwierząt. Na ponad dwukilometrowej trasie zlokalizowane są miejsca do odpoczynku, a także przystanki z...

Łąki kwietne w Łęcznej – „Laboratorium Miejskie Programu Estetyka”

Jednym z efektów działań podjętych przez mieszkańców Łęcznej w ramach modułu „Zieleń Miejska” będącego częścią „Laboratorium Miejskiego Programu Estetyka dla miasta Łęczna” jest zasianie dwóch łąk kwietnych. Miejsca wysiewu łąk kwietnych wytypowane zostały przez mieszkańców podczas spotkań grup tematycznych. Proces siewu łąk poprzedzony był trzema...

Duże drzewa dla pow. łęczyńskiego

Duże drzewa dla powiatu łęczyńskiego to jeden z dwóch projektów realizowanych w ramach współpracy Fundacji Krajobrazy z LW "Bogdanka", celem którego była popularyzacja idei sadzenia dojrzałych drzew w przestrzeniach publicznych. Projekt skierowany był do szkół oraz samorządowców z powiatu łęczyńskiego. W ramach projektu zorganizowany został konkurs pt. Przyjazna...

Program Estetyka dla Miasta Łęczna

Program Estetyka dla Miasta Łęczna to autorskie narzędzie Fundacji Krajobrazy, mające na celu wypracowywanie dialogu i relacji mieszkaniec - krajobraz miasta w oparciu o partycypację społeczną. Całość działań realizowanych w ramach projektu miała na celu podniesienie świadomości obywatelskiej mieszkańców o ich wpływie na otoczenie,  podnoszeniu jakości przestrzeni,...

Zmysły Ogrodu Saskiego

Zmysły Ogrodu Saskiego to cykliczne wydarzenie kulturalne, które odbywa się w okresie letnim przestrzeni najstarszego parku miejskiego w Lublinie - w Ogrodzie Saskim. Projekt jest realizowany od 2018 roku, dotychczas odbyły się cztery edycje Zmysłów Ogrodu Saskiego.   Celem inicjatywy jest przedstawienie mieszkańcom, jak do ekspozycji dzieł...

Sensoryczny Plac Zabaw

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Sensorycznego Placu Zabaw zlokalizowanego na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ideą tego przedsięwzięcia było stworzenie dostępnego i bezpiecznego miejsca zabaw, które będzie stymulować dzieci do wielowymiarowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego.   W ramach zadań zorganizowano spotkania konsultacyjne dla rodziców i...

Koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina

Fundacja Krajobrazy od maja do listopada 2018 roku przeprowadziła proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina. Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, przeprowadzono działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu...