Top

PROJEKTY

Program Estetyka dla Miasta Łęczna

Program Estetyka dla Miasta Łęczna to autorskie narzędzie Fundacji Krajobrazy, mające na celu wypracowywanie dialogu i relacji mieszkaniec - krajobraz miasta w oparciu o partycypację społeczną. Całość działań realizowanych w ramach projektu miała na celu podniesienie świadomości obywatelskiej mieszkańców o ich wpływie na otoczenie,  podnoszeniu jakości przestrzeni,...

Zmysły Ogrodu Saskiego

Zmysły Ogrodu Saskiego to cykliczne wydarzenie kulturalne, które odbywa się w okresie letnim przestrzeni najstarszego parku miejskiego w Lublinie - w Ogrodzie Saskim. Projekt jest realizowany od 2018 roku, dotychczas odbyły się cztery edycje Zmysłów Ogrodu Saskiego.   Celem inicjatywy jest przedstawienie mieszkańcom, jak do ekspozycji dzieł...

Sensoryczny Plac Zabaw

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Sensorycznego Placu Zabaw zlokalizowanego na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ideą tego przedsięwzięcia było stworzenie dostępnego i bezpiecznego miejsca zabaw, które będzie stymulować dzieci do wielowymiarowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego.   W ramach zadań zorganizowano spotkania konsultacyjne dla rodziców i...

Koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina

Fundacja Krajobrazy od maja do listopada 2018 roku przeprowadziła proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina. Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, przeprowadzono działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu...

LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ

  Lublin nad łąką przysiadł- łąki kwietne lubiana ozdoba miasta, ale także wsparcie dla pszczół i dzikich zapylaczy to projekt, którego celem było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli terenów zieleni w mieście, łąk kwietnych, zapylaczy, pożytków i trawników ekstensywnych. W ramach realizacji zadania publicznego odbyły się liczne...

Recyklingowy Plac Edukacyjny

  Recyklingowy Plac Edukacyjny to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Lublina, mający na celu podniesienie poprzez wspólną zabawę świadomości ekologicznej uczestników. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w 2019 roku, w trzech etapach. Pierwszy etap odbył się na terenie Zielonej Sali Wykładowej, drugi etap podczas XIV...

Eko Świadome Dzieciaki

  Eko-Świadome Dzieciaki to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Lublina. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy uczestników i świadomości na temat roli człowieka w dbaniu o środowisko naturalne. Projekt zrealizowany został w dwóch etapach. Podczas pierwszej części projektu zespół Fundacji Krajobrazy odwiedził 5 placówek edukacyjnych....

Szkolenie „Światło w Ogrodzie”

W ramach współpracy z Signify 5 października 2019 roku odbyło się bezpłatne szkolenie "Światło w ogrodzie". Szkolenie skierowane było do branżystów z architektury krajobrazu czynnie działających w branży. Szkolenie składało się z 3 części: teoretycznej, ćwiczeniowej oraz praktycznej. Cześć pierwsza oraz druga odbyły się w Biurze...

Wspólnie posadźmy kwiaty dla pszczół

  Wspólnie posadźmy kwiaty dla pszczół to konkurs skierowany do mieszkańców Lublina, w którym nagrodą było zasadzenie roślin nektarodajnych i pyłkodajnych na wybranych lokalizacjach. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem mieszkańców. Aby wziąć udział w konkursie należało wysłać zgłoszenie spełniające warunki konkursu, m.in. sfotografować wybrane miejsce,...

FLORAL – instalacja kwietna na obchody 450 – lecia Unii Lubelskiej

Floral 450- lecia Unii Lubelskiej - Instalacja z żywych kwiatów w kolorach barw narodowych wszystkich Państw wchodzących w skład I Rzeczypospolitej. Ta naturalna kompozycja kwiatowa przełamuje surowość nowoczesnego architektonicznie wnętrza budynku Centrum Spotkania Kultur, a równocześnie w sposób mniej oczywisty nawiązuje do bogactwa i różnorodności I...