Top

PROJEKTY

Koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina

Fundacja Krajobrazy od maja do listopada 2018 roku przeprowadziła proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina. Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, przeprowadzono działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu...

LUBLIN NAD ŁĄKĄ PRZYSIADŁ

  Lublin nad łąką przysiadł- łąki kwietne lubiana ozdoba miasta, ale także wsparcie dla pszczół i dzikich zapylaczy to projekt, którego celem było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli terenów zieleni w mieście, łąk kwietnych, zapylaczy, pożytków i trawników ekstensywnych. W ramach realizacji zadania publicznego odbyły się liczne...

Recyklingowy Plac Edukacyjny

  Recyklingowy Plac Edukacyjny to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Lublina, mający na celu podniesienie poprzez wspólną zabawę świadomości ekologicznej uczestników. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w 2019 roku, w trzech etapach. Pierwszy etap odbył się na terenie Zielonej Sali Wykładowej, drugi etap podczas XIV...

FLORAL – instalacja kwietna na obchody 450 – lecia Unii Lubelskiej

Floral 450- lecia Unii Lubelskiej - Instalacja z żywych kwiatów w kolorach barw narodowych wszystkich Państw wchodzących w skład I Rzeczypospolitej. Ta naturalna kompozycja kwiatowa przełamuje surowość nowoczesnego architektonicznie wnętrza budynku Centrum Spotkania Kultur, a równocześnie w sposób mniej oczywisty nawiązuje do bogactwa i różnorodności I...

Przedsiębiorcze dzieciaki

Przedsiębiorcze dzieciaki to projekt skierowany dla dzieci w wieku 6-10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli, Mający na celu zapoznanie się  z przedsiębiorczą częścią Lublina. Fundacja Krajobrazy była jedną z placówek, która przedstawiła swoim słuchaczom zasady działania branży kreatywnej jak i czynności przez nas podejmowanych na...

Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni”, czyli pierwsza w Polsce Zielona Sala Wykładowa

Projekt zakładał wykonanie programu rewitalizacji fragmentu terenu objętego Modelową Rewitalizacją Lublina, czyli zrealizowanie „ Parku kieszonkowego” (pocket parku), który poza funkcją rekreacyjną stworzy pierwszą w Polsce „ Zieloną salę wykładową” dającą szeroką możliwość społecznych działań aktywizujących mieszkańców. Realizowane dotychczas w kraju i za granicą przykłady...

Kreatywne Przemiany

Projekt zrealizowany został  przez Fundację Krajobrazy na zlecenie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Ekipa specjalistów zajęła się wielowymiarową przemianą salonu fryzjerskiego „Ewcia” przy ul. Lubartowskiej 24  znajdującym się w historycznej dzielnicy miasta. W ramach projektu podjęto działania z zakresu rozwoju biznesu i...

Szyldy na Lubartowskiej 74

Wspólnie z przedsiębiorcami mającymi lokale w kamienicy Lubartowska 74, Fundacja Krajobrazy przeprowadziła warsztaty, których efektem są szyldy semaforowe oraz płaskie, wykonane przez kowala artystycznego – Kamila Słowika. Warsztaty miały formę doradczą z zakresu brandingu i reklamy zewnętrznej. Tematyka obejmowała estetykę i wartość marketingową szyldu zewnętrznego.   Nowa...

Program Estetyka

Program Estetyka to cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców miasta Lublin, w zakresie wiedzy związanej z problematyką terenów zieleni. Tegoroczna edycja  obejmowała spotkania otwarte  i  wspólne spacery z mieszkańcami wszystkich lubelskich dzielnic. Warsztaty i prelekcje ukierunkowane były na zmianę świadomości społecznej, edukację i podnoszenie kompetencji....

Szkolenia 2018

W ramach działalności Fundacji zorganizowano:   1.) Cykl szkoleń dla architektów krajobrazu i projektantów ogrodów 3 dniowe szkolenie było okazją do inspirującej wymiany myśli i doświadczeń wśród branżystów z dziedziny architektury krajobrazu. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem CAD przeznaczonym dla architektów krajobrazu...