Top

PROJEKTY

Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom

  02 lipca 2019 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia grantów, Fundacja Krajobrazy jest jednym z 13 laureatów konkursu Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom, która zrealizuje swój pomysł, dzięki któremu na terenie Lublina pojawi się 1400 kwiatów nektaro i pyłko dajnych, w trzech lokalizacjach.     ____________________ Projekt został zrealizowany dzięki...

Przedsiębiorcze dzieciaki

Przedsiębiorcze dzieciaki to projekt skierowany dla dzieci w wieku 6-10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli, Mający na celu zapoznanie się  z przedsiębiorczą częścią Lublina. Fundacja Krajobrazy była jedną z placówek, która przedstawiła swoim słuchaczom zasady działania branży kreatywnej jak i czynności przez nas podejmowanych na...

Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni”, czyli pierwsza w Polsce Zielona Sala Wykładowa

Projekt zakładał wykonanie programu rewitalizacji fragmentu terenu objętego Modelową Rewitalizacją Lublina, czyli zrealizowanie „ Parku kieszonkowego” (pocket parku), który poza funkcją rekreacyjną stworzy pierwszą w Polsce „ Zieloną salę wykładową” dającą szeroką możliwość społecznych działań aktywizujących mieszkańców. Realizowane dotychczas w kraju i za granicą przykłady...

Kreatywne Przemiany

Projekt zrealizowany został  przez Fundację Krajobrazy na zlecenie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Ekipa specjalistów zajęła się wielowymiarową przemianą salonu fryzjerskiego „Ewcia” przy ul. Lubartowskiej 24  znajdującym się w historycznej dzielnicy miasta. W ramach projektu podjęto działania z zakresu rozwoju biznesu i...

Szyldy na Lubartowskiej 74

Wspólnie z przedsiębiorcami mającymi lokale w kamienicy Lubartowska 74, Fundacja Krajobrazy przeprowadziła warsztaty, których efektem są szyldy semaforowe oraz płaskie, wykonane przez kowala artystycznego – Kamila Słowika. Warsztaty miały formę doradczą z zakresu brandingu i reklamy zewnętrznej. Tematyka obejmowała estetykę i wartość marketingową szyldu zewnętrznego.   Nowa...

Program Estetyka

Program Estetyka to cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców miasta Lublin, w zakresie wiedzy związanej z problematyką terenów zieleni. Tegoroczna edycja  obejmowała spotkania otwarte  i  wspólne spacery z mieszkańcami wszystkich lubelskich dzielnic. Warsztaty i prelekcje ukierunkowane były na zmianę świadomości społecznej, edukację i podnoszenie kompetencji....

Szkolenia 2018

W ramach działalności Fundacji zorganizowano:   1.) Cykl szkoleń dla architektów krajobrazu i projektantów ogrodów 3 dniowe szkolenie było okazją do inspirującej wymiany myśli i doświadczeń wśród branżystów z dziedziny architektury krajobrazu. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem CAD przeznaczonym dla architektów krajobrazu...

Warsztaty

Fundacja zorganizowała wiele warsztatów dla społeczności lokalnej jak i specjalistów z różnych branż, m.in.:   warsztat doradczy z zakresu brandingu i reklamy zewnętrznej, który polegał na przeprowadzeniu szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców z ul. Lubartowskiej 74 w Lublinie. Tematyka obejmowała estetykę i wartość marketingową szyldu zewnętrznego. W...

Weekend z florystyką

„Weekend z florystyką” to bezpłatne, otwarte wydarzenie zorganizowane przez Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych (SPPSS) we współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL (IAK). Impreza odbyła się 28-29.04.2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wydarzenie miało na celu promocję florystyki jako dziedziny sztuki oraz pokazanie,...

Mistrzowie Mówią

Wierząc w teorię mistrzów i sens architektury krajobrazu stworzono projekt „Mistrzowie mówią”. Przez trzy miesiące aktywnych działań kulturalno-edukacyjnych prowadzono rozmowy, prelekcje i działania na rzecz budowania przestrzeni publicznej. Pod okiem mistrzów w dziedzinie architektury krajobrazu, architektury i sztuki pokazano, jak wspólnie dbać o to, co...