Top

Przedsiębiorcze dzieciaki

Przedsiębiorcze dzieciaki to projekt skierowany dla dzieci w wieku 6-10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli, Mający na celu zapoznanie się  z przedsiębiorczą częścią Lublina. Fundacja Krajobrazy była jedną z placówek, która przedstawiła swoim słuchaczom zasady działania branży kreatywnej jak i czynności przez nas podejmowanych na rzecz rozwoju miasta. W warsztatach wzięło udział około 160 słuchaczy.

____________________

Projekt zrealizowany wspólnie z miastem Lublin.