Top

Recyklingowy Plac Edukacyjny

Recyklingowy Plac Edukacyjny

 

Recyklingowy Plac Edukacyjny to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Lublina, mający na celu podniesienie poprzez wspólną zabawę świadomości ekologicznej uczestników. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w 2019 roku, w trzech etapach. Pierwszy etap odbył się na terenie Zielonej Sali Wykładowej, drugi etap podczas XIV Ekopikniku Rodzinnego nad Zalewem Zemborzyckim. Ostatni etap projektu odbył się w wybranych dzielnicach Lublina. W trakcie trwania każdego etapu zrealizowane zostały liczne stanowiska i atrakcje mające za zadanie m.in. uświadomienie uczestnikom, że odpadom można nadać „nowe życie” i wykorzystać je do nowych celów.

________________________

Projekt zrealizowany został dzięki środkom finansowym pochodzącym z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.