Top

Rodzina W Ogrodzie – Ogród To Też Dom

Rodzina W Ogrodzie – Ogród To Też Dom

Dziś na Zielonej Sali Wykładowej odbył się autorski wykład architekta krajobrazu Wojciech Januszczyk „Rodzina w ogrodzie – ogród to tez dom” będący inauguracją części prelekcyjnej na Zielonej Sali Wykładowej.

„Ogród to też dom” jest autorską ideą fundatora Fundacji Krajobrazy, przedstawiającą ogród jako ważną społecznie przestrzeń przy naszych domach. Powinna ona być miejscem prowadzenia przez domowników aktywnego życia, które można osiągnąć między innymi poprzez odpowiednie projektowanie i rozwiązania architektoniczne i technologiczne, wykraczające poza sztywne ramy i wyobrażenia.