Top

Rozpoczynamy Projekt „Bioróżnorodność Miejska”

Rozpoczynamy Projekt „Bioróżnorodność Miejska”

Rozpoczynamy realizację projektu „Bioróżnorodność Miejska” na zlecenie Urzędu Miasta Lublin.

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka interesujących warsztatów dotyczących przyrody w mieście. Każde wydarzenie to możliwość poszerzenia swojej wiedzy oraz możliwość obcowania z przyrodą w miejskiej przestrzeni.??


Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny!

Nasze działania rozpoczynamy od spotkania „Poznaj bioróżnorodność swojego miasta – spacer przyrodniczy po Starym Mieście w Lublinie”

Miasto to ekosystem. Dominują w nim, wręcz przytłaczają, ludzie i ich wytwory. Jednak na obszarze, który obecnie zajmuje miasto niegdyś panowała przyroda w całej swej bujności i różnorodności. Wypierana, zdominowana przez człowieka uparcie walczy o przetrwanie, chwyta się każdego skrawka niezabetonowanej przestrzeni, każdego niewielkiego fragmentu terenu gdzie spod ludzkich budowli wyziera choćby mały fragment życiodajnej ziemi. A czasami przechodzi nawet do ofensywy, uparcie i z determinacją pokrywając zielenią każdy porzucony obiekt czy niezagospodarowany przez człowieka zakątek. Zasiedla też to, co zbudował człowiek … niekoniecznie zgodnie z zamysłem i przeznaczeniem, które on mu nadał.

Nie mogąc „walczyć” z tym jednym dominującym gatunkiem i niemal całkowicie przekształconym przez niego środowiskiem zaczęła się do niego i do jego środowiska przyzwyczajać a nawet… preferować miasto jako osobliwe i korzystne siedlisko. Co więcej niektóre gatunki, tak jak niektórzy ludzie, niemal nie wyobrażają sobie dziś życia bez miasta. Uformował się zatem osobliwy skład gatunkowy, układ siedlisk i miejsc dogodnych do życia, wzrastania, żerowania, rozmnażania się czy … zimowania różnych gatunków: zwierząt, roślin i grzybów – swoista miejska bioróżnorodność.

Do jej poznawania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza mieszkańców Lublina, bo choć przyroda w mieście bywa niekiedy uciążliwa dla człowieka, ale wszak ona również jest tu „u siebie” i jest nam, ludziom bardzo potrzebna.

 

Warsztat poprowadzi Pan Krzysztof Wojciechowski – przyrodnik, główny specjalista ds. ochrony przyrody, krajobrazu wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych.
T E R M I N:
20 lipca (wtorek), godz. 10:00 – 12:30

 


P R O G R A M :
10.00 – 10.30 – Wprowadzenie / Zielona Sala Wykładowa
10.30 – 12.30 – „wymarsz” na tereny zielone centrum miasta i pobliskie ogrody działkowe

Z A P I S Y:
info@fundacjakrajobrazy.pl

Prosimy o:
– zabranie lornetki,
– założenie wygodnych butów do spacerów terenowych.