Top

Sensoryczny Plac Zabaw

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Sensorycznego Placu Zabaw zlokalizowanego na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ideą tego przedsięwzięcia było stworzenie dostępnego i bezpiecznego miejsca zabaw, które będzie stymulować dzieci do wielowymiarowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego.

 

W ramach zadań zorganizowano spotkania konsultacyjne dla rodziców i dzieci dotyczące preferencji estetycznych i funkcjonalnych elementów placu. Spotkaniu towarzyszyły atrakcje dla dzieci w formie sensorycznych animacji. Na wcześniejszym etapie prac zorganizowano spotkanie konsultacyjne dotyczące procesu realizacji. Wspólnie z zleceniodawcą i organizacjami związanymi z projektem ustalono wygląd, lokalizacje, funkcje i jakość powstającego placu. Prace przebiegały w oparciu o opracowaną koncepcyjną wizualizacje, mapę przestrzeni i burzę mózgów uczestników. Wspólne rozmowy pozwoliły na określenie wniosków i wytycznych, które zostały wdrożone w wykonawczy i projektowy etap prac.

 

Obecnie Sensoryczny Plac Zabaw tworzy pierwszą w Lublinie przestrzeń edukacyjno-rozrywkową w formie mobilnego Placu Zabaw dla dzieci w różnym wieku. W okresie letnim znajduje się na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, a w okresie zimowym w przestrzeni budynku CSK (poziom -1). Główną zaletą interaktywnych instalacji jest pobudzanie wyobraźni, ciekawości świata użytkowników oraz oddziaływanie na ich zmysły i emocje. Projekt jest ukierunkowany głównie na działania edukacyjne z uwzględnieniem atrakcyjnych narzędzi zdobywania wiedzy. Sensoryczny Plac Zabaw to urządzenia edukacyjne, które dają możliwość prowadzenia warsztatów edukacyjnych z różnych dziedzin naukowych tj. fizyka, sensoryka, motoryka oraz rekreacyjnych dostępnych dla użytkowników przez cały rok.

 

______________________
Projekt realizowany wspólnie z Miastem Lublin.