Top

Sensoryczny Plac Zabaw

Sensoryczny Plac Zabaw

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Sensorycznego Placu Zabaw zlokalizowanego na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ideą tego przedsięwzięcia jest tworzenie dostępnego i bezpiecznego miejsca zabaw, które będzie stymulować dzieci do wielowymiarowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego.

W ramach zadań zorganizowano spotkania konsultacyjne dla rodziców i dzieci dotyczące preferencji estetycznych i funkcjonalnych elementów placu. Spotkaniu towarzyszyły atrakcje dla dzieci w formie sensorycznych animacji.

Na wcześniejszym etapie prac zorganizowano spotkanie konsultacyjne  dotyczące procesu realizacji. Wspólnie z zleceniodawcą i organizacjami związanymi z projektem ustalono wygląd, lokalizacje, funkcje i jakość powstającego placu. Prace przebiegały w oparciu o opracowaną koncepcyjną wizualizacje, mapę przestrzeni i burzę mózgów uczestników. Wspólne rozmowy pozwoliły na określenie  wniosków i wytycznych, które zostały wdrożone w wykonawczy i projektowy etap prac. Efekt końcowy projektu zostanie zaprezentowany jesienią br.