Top

„Skwer Górnika” – KULTURA PRZESTRZENI

„Skwer Górnika” – KULTURA PRZESTRZENI

22″Kultura Przestrzeni” to jeden z trzech modułów realizowanych w ramach projektu „Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna”, będącego przedmiotem trójstronnej współpracy pomiędzy Fundacją Krajobrazy, LW Bogdanka i Urzędem Miejskim w Łęcznej. W ramach modułu odbyły się trzy spotkania tematycznej grupy roboczej.

Najważniejszym działaniem wykonanym w ramach modułu jest wdrożenie koncepcji zagospodarowania Skweru Górnika, zlokalizowanego w Łęcznej przy ul. Górniczej.

W ramach modułu „Kultura Przestrzeni”:
➡Przeprowadzone zostały spotkania partycypacyjne dla mieszkańców Łęcznej, podczas których omówiona została koncepcja zagospodarowania placu
➡ W oparciu o pracę warsztatową przygotowana została koncepcja instalacji artystycznej. Autorem koncepcji jest artysta rzeźbiarz Pan Kamil Słowik
➡Odbyła się renowacja istniejącego pomnika górnika
➡Z zużytych materiałów obudowy górniczej przekazanych przez LW Bogdanka stworzona została instalacja artystyczna
➡ Uporządkowano istniejącą na skwerze zieleń oraz uzupełniono plac o dodatkowe nasadzenia ??
_____________
Projekt realizowany jest w ramach współpracy Fundacji Krajobrazy z LW Bogdanka oraz Urzędem Miejskim w Łęcznej.