Top

Szkolenia 2018

W ramach działalności Fundacji zorganizowano:

 

1.) Cykl szkoleń dla architektów krajobrazu i projektantów ogrodów

3 dniowe szkolenie było okazją do inspirującej wymiany myśli i doświadczeń wśród branżystów z dziedziny architektury krajobrazu. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem CAD przeznaczonym dla architektów krajobrazu – VECTORWORKS LANDMARK oraz uczestniczyć w zajęciach budowania tożsamości zawodowej. W ostatnim dniu odbył się spacer po Starym Mieście, a na koniec autorskie szkolenie Ogród to też dom, podczas którego kursanci poznali zasady wdrażania nowych, niestandardowych sposobów myślenia i podejścia do realizowanych projektów.

 

2.) Szkolenia z systemów automatycznego nawadniania dla architektów krajobrazu i projektantów ogrodów

Szkolenia swoim zakresem obejmowały projektowanie i zakładanie instalacji nawadniających w przestrzeniach publicznych, organizację pracy, a także nadzór i odbiór wykonania projektu. Szkolenie skierowane do specjalistów z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa i budownictwa składało się z części praktycznej i teoretycznej poprowadzone przez wieloletnich praktyków w branży.

 

3.) Szkolenie z kosztorysowania prac budowlanych w zakresie tworzenia terenów zieleni oraz sporządzania umów w działalności architekta krajobrazu i projektanta ogrodów

Prowadzone podczas pierwszego dnia warsztaty pozwoliły kursantom na zapoznanie się z zasadami poprawnego wyliczania koszt robót i usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni. Podczas szkolenia poruszono również kwestie dotyczące składników i sposobów kalkulacji cen za roboty w zakresie architektury krajobrazu oraz różnice między kosztorysem inwestorskim a ofertowym.

Natomiast w drugim dniu szkolenia omówiono m.in. zagadnienia opisujące specyfikę pisania umów, w tym elementy przedmiotowe oraz podmiotowe istotne umowy, podstawy odpowiedzialności architekta, projektanta i wykonawcy zagospodarowania terenu zieleni, a także poruszono problematykę praw autorskich na etapie sporządzania projektu.

 

4.) Szkolenie z fotografii kreatywnej z Pawłem Adamcem

Warsztaty kierowane były nie tylko dla fotografów, ale również dla osób zainteresowanych szeroko pojętą kreacją z wykorzystaniem stylizacji / charakteryzacji. Obejmowały 18 godzin zajęć, w postaci wykładu z prezentacją i dyskusją oraz praca praktyczną w plenerze z dwiema agencyjnymi modelkami na kostiumach wykonanych przez prowadzącego. W programie ujęte zostały metody pracy fotografa kreatywnego oraz wybrane zagadnienia z zakresu sztuk pięknych, charakteryzacji i stylizacji.