Top

Szkolenie z zakresu zasad projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających (18-20.10)

Szkolenie z zakresu zasad projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających (18-20.10)

 

 

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU MONTAŻU I PROJEKTOWANIA INSTALACJI NAWADNIAJĄCYCH
W PRZESTRZENIACH PUBLICZNYCH

 

 

Zapraszamy na 3-dniowe intensywne szkolenie, na którym dowiesz się wszystkiego o systemach nawadniających zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Swoim zakresem obejmuje projektowanie i zakładanie instalacji nawadniających w przestrzeniach publicznych, organizację pracy, a także nadzór i odbiór wykonania projektu.

Tylko w ramach naszego szkolenia, uczestnicy mają możliwość fizycznego
wykonania systemu nawadniającego w przestrzeni publicznej!

 

 

Głównym celem organizowanego szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu zasad projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających w przestrzeniach publicznych. Szkolenie odbędzie się w formie spotkania weekendowego i będzie składało się z następujących segmentów:
• projektowanie instalacji i opracowywanie dokumentacji inwestycji,
• studium przypadku – prezentacja procesu przygotowania oraz praktycznego działania i użytkowania gotowej instalacji w przestrzeni publicznej,
• montaż instalacji systemów automatycznego nawadniania obejmujący prezentację poszczególnych elementów systemu oraz ćwiczenia praktyczne w tym zakresie.

 

Prowadzone podczas pierwszego dnia warsztaty pozwolą kursantom na praktyczne zapoznanie się z budową i konstruowaniem sieci automatycznego nawadniania. Natomiast prowadzone podczas drugiego i trzeciego dnia wykłady umożliwią kursantom zapoznanie się z dokumentacją inwestycji, dzięki czemu uczestnicy będą mogli sami stworzyć pod okiem specjalistów dokumentację budowlaną i wykonawczą z zakresu STWiOR, BIOZ oraz SIWZ. Szkolenie jest również szansą na zapoznanie się z najlepszymi przykładami zastosowania instalacji nawadniającej oraz na zdobycie przydatnej wiedzy na temat sposobów kierowania wykonawcami, nadzoru i organizacji pracy. Ponadto w ramach szkolenia przeprowadzone zostanie studium przypadku, pozwalające uczestnikom na zapoznanie i przeanalizowanie dokumentacji projektowej instalacji nawadniającej, zastosowanej w przestrzeni publicznej.

 

Jako eksperci z dziedziny architektury krajobrazu wiemy, jak wielką rolę dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni publicznych i utrzymania zieleni stanowi odpowiednio zaprojektowany i wykonany system nawadniania. Dobry projekt pomaga uniknąć kłopotów związanych z konserwacją i utrzymaniem systemu, poszerza możliwość doboru roślin, a przede wszystkim pozwala inwestorowi sprawnie i bezproblemowo zarządzać podległą mu przestrzenią publiczną. Jesteśmy przekonani, że udział w naszym szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wartościową wiedzę oraz przydatne umiejętności z zakresu projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

 

Co wyróżnia nasze szkolenie?

˗ nasze szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej (montaż systemów automatycznego nawadniania)
˗ szkolenie zaczyna się od praktyki wykonawczej, dopiero w następnej części kursanci przechodzą do praktyki projektowej
˗ uważamy, że wiedza przyswajana jest dużo lepiej gdy wiesz o czym słuchasz
˗ uczestnicy samodzielnie zmontują instalacje nawadniające

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Na szkolenie zapraszamy każdego, kto chciałby posiadać wiedzę z zakresu systemów automatycznego nawadniania, a przede wszystkim:
˗ architektów krajobrazu
˗ projektantów terenów zieleni
˗ przyszłych instalatorów
˗ Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni
˗ ogrodników
˗ pracowników administracji publicznej
˗ urzędników Działu Zieleni
˗ urzędników Działu Zamówień Publicznych
˗ urzędników Działu Inwestycji i Remontów
˗ oraz studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa

 

Co zapewniamy?
˗ profesjonalną kadrę trenerską
˗ trzydniowe warsztaty składające się z zajęć teoretycznych, projektowych i praktycznych
˗ materiały szkoleniowe i warsztatowe
˗ certyfikat nabytych umiejętności

Co ze sobą zabrać?
Każdy uczestnik szkolenia powinien zabrać ze sobą własny laptop, na którym będzie pracował podczas drugiego dnia szkolenia (istnieje również możliwość wykonywania projektu ręcznie).

 

 

Wykładowcy:

Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenu Zieleni, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, współzałożyciel i współwłaściciel GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu

 

Marcin Mędrzycki – architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenu Zieleni, pracownik dydaktyczny na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, właściciel firmy M. Mędrzycki Projektowanie, Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni

 

Waldemar Kozak – 20 lat pracy zawodowej w budownictwie ogrodowym oraz wieloletnia praktyka przy montażu systemów automatycznego nawadniania

 

Inwestycja:

Koszt szkolenia: 759 zł
**Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie grupy minimum 10 osób.

 

 

Kiedy i gdzie?

TERMIN:

Zajęcia praktyczne:   18 października (piątek)

Zajęcia teoretyczne:  19-20 października 2019 (sobota-niedziela)

MIEJSCE:    

ul. Cyrulicza 3, Lublin (Biuro Fundacji Krajobrazy)

 

Kontakt:
e-mail: ap.krajobrazy@gmail.com

ZAPISY: http://fundacjakrajobrazy.pl/zapisy/

 

 

Program szkolenia:

 PRAKTYKA WYKONAWCZA

I dzień szkolenia (piątek) – 8 godzin

 

1.Zakładanie i montaż systemu nawadniającego
Prowadzący: Waldemar Kozak (4 godzin)
• inwentaryzacja terenu
• przygotowanie harmonogramu prac
• prezentacja poszczególnych elementów systemu
• wykopy wraz z instalacją orurowania

 

[przerwa]

 

2. Zakładanie i montaż systemu automatycznego nawadniania
Prowadzący: Waldemar Kozak (4 godzin)
• sprawdzenie i uzupełnienie stanu ostatnich prac związanych z rozmieszczeniem orurowania
• montaż zraszaczy, linii kroplujących, elektrozaworów, programatorów i sterowników
• uruchomienie i serwisowanie systemu

 

 

PRAKTYKA TEORETYCZNA (PROJEKTOWA)

II dzień szkolenia (sobota) – 8 godzin

 

1. Studium przypadku – prezentacja działania istniejącego systemu automatycznego nawadniania w przestrzeni publicznej
Prowadzący: Wojciech Januszczyk (2 godziny)
• wprowadzenie
• zapoznanie się z istniejącym systemem nawadniania w przestrzeni publicznej
• pokaz działania instalacji

 

[przerwa]

 

2. Ćwiczenie: projektowanie systemu automatycznego nawadniania
Prowadzący: Marcin Mędrzycki (5 godzin)

 

III dzień szkolenia (niedziela) – 6 godzin

 

1. Studium przypadku – zapoznanie się i analiza dokumentacji systemu automatycznego nawadniania w przestrzeni publicznej
Prowadzący: Wojciech Januszczyk ( 2 godziny)
• wprowadzenie
• zapoznanie się z dokumentacją projektową
• zapoznanie się z zamówieniem
• analiza dokumentacji projektu od złożonego zamówienia po etap realizacji i odbioru
• opracowywanie zamówienia na realizację

 

[przerwa]

 

2. Projektowanie i opracowywanie dokumentacji do zamówień publicznych
Prowadzący: Wojciech Januszczyk (4 godziny)
• wykonywanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej z zakresu STWiOR, BIOZ i SIWZ

 

 

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na profilu Facebook: https://www.facebook.com/events/429734864416584/

______________________
Podczas szkolenia zapewniamy catering, a także spacer po terenach zieleni w Lublinie.