Top

Szkolenie z zakresu zasad projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PROJEKTOWANIA ORAZ ZAKŁADANIA INSTALACJI NAWADNIAJĄCYCH
POZIOM II
(PRZESTRZENIE PUBLICZNE)

 

To drugie z cyklu proponowanych przez nas szkoleń. Swoim zakresem obejmuje projektowanie i zakładanie instalacji nawadniających w przestrzeniach publicznych, organizację pracy, a także nadzór i odbiór wykonania projektu.

 

Głównym celem organizowanego szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu zasad projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających w przestrzeniach publicznych. Szkolenie odbędzie się w formie dwóch spotkań weekendowych i będzie składało się z następujących segmentów:

 • projektowanie instalacji i opracowywanie dokumentacji inwestycji,
 • studium przypadku – prezentacja procesu przygotowania oraz praktycznego działania i użytkowania gotowej instalacji w przestrzeni publicznej,
 • montaż instalacji systemów automatycznego nawadniania obejmujący prezentację poszczególnych elementów systemu oraz ćwiczenia praktyczne w tym zakresie.

 

Prowadzone podczas pierwszego weekendu warsztaty pozwolą szkoleniowcom na praktyczne zapoznanie się z budową i konstruowaniem sieci automatycznego nawadniania. Natomiast warsztaty, prowadzone podczas drugiego weekendu, umożliwią kursantom zapoznanie się z dokumentacją inwestycji, dzięki czemu uczestnicy będą mogli sami stworzyć pod okiem specjalistów dokumentację budowlaną i wykonawczą z zakresu STWiOR, BIOZ oraz SIWZ.

 

Szkolenie jest również szansą na zapoznanie się z najlepszymi przykładami zastosowania instalacji nawadniającej oraz na zdobycie przydatnej wiedzy na temat sposobów kierowania wykonawcami, nadzoru i organizacji pracy. Ponadto w ramach szkolenia przeprowadzone zostanie studium przypadku, pozwalające uczestnikom na zapoznanie i przeanalizowanie dokumentacji projektowej instalacji nawadniającej, zastosowanej w Ogrodzie Holenderskim przy Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

 

Jako eksperci z dziedziny architektury krajobrazu wiemy, jak wielką rolę dla prawidłowego funkcjonowania przestrzeni publicznych i utrzymania zieleni stanowi odpowiednio zaprojektowany i wykonany system nawadniania. Dobry projekt pomaga uniknąć kłopotów związanych z konserwacją i utrzymaniem systemu, poszerza możliwość doboru roślin, a przede wszystkim pozwala inwestorowi sprawnie i bezproblemowo zarządzać podległą mu przestrzenią publiczną. Jesteśmy przekonani, że udział w naszym szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wartościową wiedzę oraz przydatne umiejętności z zakresu projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

 

Co wyróżnia nasze szkolenie?

 • nasze szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej (montaż systemów automatycznego nawadniania)
 • szkolenie zaczyna się od praktyki projektowej, natomiast w kolejnej części szkoleniowcy przechodzą do praktyki wykonawczej
 • uczestnicy samodzielnie zmontują instalacje nawadniające

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Na szkolenie zapraszamy każdego, kto chciałby posiadać wiedzę z zakresu systemów automatycznego nawadniania, a przede wszystkim:
˗ architektów krajobrazu
˗ projektantów terenów zieleni
˗ przyszłych instalatorów
˗ Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni
˗ ogrodników
˗ pracowników administracji publicznej
˗ urzędników Działu Zieleni
˗ urzędników Działu Zamówień Publicznych
˗ urzędników Działu Inwestycji i Remontów
˗ oraz studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa

 

Co zapewniamy?
˗ profesjonalną kadrę trenerską
˗ czterodniowe warsztaty składające się z zajęć teoretycznych i praktycznych

˗ materiały szkoleniowe i warsztatowe
˗ certyfikat nabytych umiejętności

 

Co ze sobą zabrać?
Każdy uczestnik szkolenia powinien zabrać ze sobą własny laptop, na którym będzie pracował podczas szkolenia (istnieje również możliwość wykonywania projektu ręcznie).

 

 

Wykładowcy:

Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenu Zieleni, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, współzałożyciel i współwłaściciel GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu

 

Marcin Mędrzycki – architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenu Zieleni, pracownik dydaktyczny na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, właściciel firmy M. Mędrzycki Projektowanie, Urządzanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni

 

Waldemar Kozak – 20 lat pracy zawodowej w budownictwie ogrodowym oraz wieloletnia praktyka przy montażu systemów automatycznego nawadniania

 

Tomasz Rybak – wieloletnia praca zawodowa w budowie obiektów architektury krajobrazu oraz systemów automatycznego nawadniania

 

Kiedy i gdzie?

TERMIN:        ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 13-14 października

                       ZAJĘCIA TEORETYCZNE: 20-21 października

 

MIEJSCE:       Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

                       ul. Agrykoli 1

Ze względów organizacyjnych prosimy obowiązkowo o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia X  na adres e-mail: fundacjakrajobrazy@gmail.com.

 

Kontakt:
Bartosz Niewiadomski                                                   tel.: 665-646-664                                      e-mail: fundacjakrajobrazy@gmail.com
(zgłoszenia)

 

Wojciech Januszczyk                                                      tel.: 509-566-058
(pytania na temat szkolenia)

 

Program szkolenia:

 

I. ZJAZD – PRAKTYKA WYKONAWCZA

I dzień szkolenia (piątek) – 7 godzin

 1. Studium przypadku – prezentacja działania istniejącego systemu automatycznego nawadniania w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich

Prowadzący: Wojciech Januszczyk (2 godziny)

 • wprowadzenie
 • zapoznanie się z istniejącym systemem nawadniania w Łazienkach Królewskich
 • pokaz działania instalacji

 

 1. Zakładanie i montaż systemu nawadniającego

Prowadzący: Waldemar Kozak i Tomasz Rybak (5 godzin)

 • inwentaryzacja terenu
 • przygotowanie harmonogramu prac
 • prezentacja poszczególnych elementów systemu
 • wykopy wraz z instalacją orurowania

 

Po zakończeniu zajęć serdecznie zapraszamy na spacer po Łazienkach Królewskich

II dzień szkolenia (sobota) – 8 godzin

 

 1. Zakładanie i montaż systemu automatycznego nawadniania

Prowadzący: Waldemar Kozak i Tomasz Rybak (8 godzin)

 • sprawdzenie i uzupełnienie stanu ostatnich prac związanych z rozmieszczeniem orurowania
 • montaż zraszaczy, linii kroplujących, elektrozaworów, programatorów i sterowników
 • uruchomienie i serwisowanie systemu

 

 

II. ZJAZD – PRAKTYKA PROJEKTOWA

I dzień szkolenia (piątek) – 7 godzin

 1. Studium przypadku – zapoznanie się i analiza dokumentacji systemu automatycznego nawadniania w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich

Prowadzący: Wojciech Januszczyk ( 2 godziny)

 • wprowadzenie
 • zapoznanie się z dokumentacją projektową
 • zapoznanie się z zamówieniem
 • analiza dokumentacji projektu od złożonego zamówienia po etap realizacji i odbioru
 • opracowywanie zamówienia na realizację

 

 1. Ćwiczenie: projektowanie systemu automatycznego nawadniania (5 godzin)

Prowadzący: Marcin Mędrzycki (5 godzin)

II dzień szkolenia (sobota) – 8 godzin

 

 1. Projektowanie i opracowywanie dokumentacji do zamówień publicznych

Prowadzący: Marcin Mędrzycki (8 godzin)

 • wykonywanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej z zakresu STWiOR, BIOZ i SIWZ