Top

URBACT – COM.UNITY.LAB.

URBACT – COM.UNITY.LAB.

24 lipca Fundacja Krajobrazy brała udział w spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Partycypacji Społecznej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta w Lizbonie, w ramach projektu URBACT pt. COM.UNITY.LAB. Projekt dotyczy transferu lizbońskich dobrych praktyk związanych z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miast z wykorzystaniem narzędzi partycypacji i współpracy różnorodnych interesariuszy. Po spotkaniu uczestnicy odwiedzili Zieloną Salę Wykładową oraz zapoznali się z działalnością naszej fundacji.

Biuro Partycypacji Społecznej, Obywatelski Lublin Pracownia W Przestrzeni Czyli I W PL Zielona Sala Wykładowa Modelowa Rewitalizacja Lublina,Miasto Lublin