Top

Wykład „Poznaj bioróżnorodność swojego miasta”

Wykład „Poznaj bioróżnorodność swojego miasta”

We wtorek (20 lipca) na Zielonej Sali Wykładowej odbył się wykład oraz spacer po Starym Mieście w Lublinie pt. „Poznaj bioróżnorodność swojego miasta” realizowany w ramach projektu „Bioróżnorodność Miejska”. Spacer poprowadził Pan Krzysztof Wojciechowski, przyrodnik, główny specjalista ds. ochrony przyrody, krajobrazu wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych. Na spotkaniu mogliśmy poznać kilka ciekawych faktów dotyczących przyrody, różnorodności gatunkowej na świecie a także zobaczyć gatunki ptaków, które upodobały sobie środowisko miejskie.

 

Projekt jest realizowany ze środków Urzędu Miasta Lublin.