Top

ZESPÓŁ

Wojciech Januszczyk

Architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, współwłaściciel pracowni projektowej Garden Concept Architekci Krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni i biegły sądowy. Pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, z ramienia której w 2008 roku podpisał przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Wraz z zespołem Garden Concept zdobył szereg nagród w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych. Twórca ''Ogrodu Snu'' zrealizowanego w ramach wystawy Zieleń to Życie wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk ''AKOGO?''. Uczestnik Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem ''Protest Garden'' zwracające uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem kraju. W swoich działaniach komercyjnych kieruje się autorską ideą ''Ogród to też dom'' wskazującą na funkcjonalny charakter przestrzeni przy domach jednorodzinnych. Dyrektor artystyczny IN GARDEN - Festiwalu Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznej.

Dominika Mazur

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tytuł inżyniera i magistra uzyskała na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Absolwentka Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Lublinie na kierunku florystyka. W roku akademickim 2017/2018 pełniła funkcję prezesa zarządu Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS „SmartCity”.

Marcin Sudziński

Animator kultury, kulturoznawca, fotograf, muzyk, pszczelarz. W latach 2009-2015 pracował w Ośrodku „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie gdzie prowadził pracownię i galerię fotografii. W 2015 r. wyczyścił blisko trzy tysiące szklanych negatywów z kolekcji „Twarze nieistniejącego miasta” będących w depozycie Bramy Grodzkiej. Jest jednym z uczniów Bogdana Konopki (Lublin-Paryż, 2007-2019). W latach 2013 i 2015 współpracował przy produkcjach filmowych „Twarze nieistniejącego miasta” i „Zawód fotograf” w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk wcielając się w rolę fotografa i narratora. Wykładał fotografię (UMCS, KUL, Lubelska Szkoła Fotografii). Od 2016 r. pracuje w Centrum Kultury w Lublinie prowadząc tam pracownię klasycznej fotografii. Hoduje pszczoły. Jest pracownikiem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie gdzie w 2016 roku zorganizował Miejską Pasiekę Artystyczną. Działa na rzecz propagowania wartości związanych z poszanowaniem przyrody i tradycji polskiego pszczelarstwa.

Jan Kamiński

Architekt krajobrazu, doktor nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, specjalista w zakresie planowania krajobrazu miejskiego, systemów zieleni miejskiej oraz procesów partycypacji społecznej. Członek Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie.