Top

Zielony Budżet 2018 – zainwestuj swój czas i stwórz projekt dla pokoleń!

Zielony Budżet 2018 – zainwestuj swój czas i stwórz projekt dla pokoleń!

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło Zielony Budżet. Każdy mieszkaniec miasta może, dzięki niemu, mieć wpływ na tworzenie nowych terenów zieleni lub rewitalizację istniejących. Program ma za zadanie wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców oraz funkcjonalności terenów zieleni znajdujących się w naszym mieście. Opiekę nad realizacją Zielonego Budżetu sprawuje Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, wspierane przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin oraz Zarząd Dróg i Mostów. Zgłaszane pomysły na zagospodarowanie przestrzeni Lublina w początkowej fazie przechodzą ocenę formalną, w ramach której sprawdzona zostaje np. własność gruntów na których są zlokalizowane, czy możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. W kolejnym kroku komisja ekspertów z zakresu zieleni i architektury krajobrazu wyłania najlepsze projekty. Realizacja projektów będzie możliwa przede wszystkim na otwartych i ogólnodostępnych terenach Gminy Lublin przeznaczonych dla szerokiego grona użytkowników.

 

Na zlecenie Urzędu Miasta, Fundacja Krajobrazy, jako organizacja pozarządowa zrealizuje zadanie publiczne pt. „Zielony Budżet miasta Lublin – zainwestuj swój czas i stwórz projekt dla pokoleń”. Zapraszamy na jedno z pięciu spotkań odbywających się w siedzibie Fundacji. Dwa szkolenia przeznaczone zostały dla przedstawicieli Rad Dzielnic Miasta Lublin, natomiast pozostałe – dla mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych. Każde ze spotkań będzie składało się z trzech części – rozmowy z przedstawicielem Miejskiego Architekta Zieleni, części wykładowej oraz warsztatowej. Projekt ma na celu przybliżyć założenia Zielonego Budżetu oraz przekazać uczestnikom wiedzę, w jaki sposób prawidłowo i jednocześnie kreatywnie stworzyć wniosek. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla Rad Dzielnic oraz mieszkańców miasta ma pokazać szeroki wachlarz możliwości tworzenia wniosków, umożliwić spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej, odpowiedzialnej za tereny zieleni w mieście oraz specjalistami z dziedziny architektury krajobrazu. Jest to jednocześnie okazja do uzyskania dodatkowych informacji dla przedstawicieli Miejskiego Architekta Zieleni o potrzebach mieszkańców.

 

Naszym celem jest dostarczenie przyszłym wnioskodawcom odpowiednich narzędzi, a także profesjonalnej wiedzy umożliwiającej stworzenie, w ramach Zielonego Budżetu, projektu dla pokoleń. Zależy nam na wyjaśnieniu idei oraz założeń Zielonego Budżetu, jednocześnie zachęcając do wzbogacenia kreatywności wnioskodawców i prawidłowość przyszłych wniosków.

 

 

TERMIN:
Środa 18.10.2017 – godzina 9:30 (spotkanie w Biurze Partycypacji, Bernardyńska 3) ->spotkanie dla Rad Dzielnic

Środa 25.10.2017 – godzina 17:00-19:30 (Fundacja Krajobrazy, ul. Cyrulicza 3) ->spotkanie dla mieszkańców
Poniedziałek 30.10.2017 – godzina 12:00-14:30 (Fundacja Krajobrazy, Cyrulicza 3)->spotkanie dla mieszkańców
Środa 8.11.2017 – godzina 17:00-19:30 (Fundacja Krajobrazy, Cyrulicza 3) ->spotkanie dla Rad Dzielnic

Piątek 10.11.2017 – godzina 13:00-15:30 (Fundacja Krajobrazy, Cyrulicza 3) ->spotkanie dla mieszkańców

 

Zapraszamy Państwa na jedno z pięciu spotkań. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału, poprzez zapisy na stronie fundacjakrajobrazy.pl/zapisy lub telefonicznie – 665-646-664 Bartosz Niewiadomski. W przypadku dodatkowych pytań lub oczekiwań prosimy o kontakt tel; 665-646-664, e mail: fundacjakrajobrazy@gmail.com
MIEJSCE SPOTKAŃ:

 

Siedziba Fundacji Krajobrazy

 1. Cyrulicza 3 w Lublinie

zlokalizowana na terenie Modelowej Rewitalizacji Lublina.

 

PROGRAM:

 

 1. Merytoryczne i formalne aspekty oceny wniosków do Zielonego Budżetu – dr inż. arch. kraj. Jan Kamiński
 • Co to jest Zielony Budżet?
 • Idea Zielonego Budżetu?
 • Ubiegłoroczna edycja
 • Opis Komisji Ekspertów
 • Metody oceny wniosków – formalna i merytoryczna
 • Jakość wniosków i projektów

 

 1. Współczesne trendy projektowe w tworzeniu przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – dr arch. kraj. Piotr Szkołut
 • Jak zrobić dobry projekt?
 • Jak tworzyć ponadczasowe koncepcje?
 • Projekt dla pokoleń

 

 1. Funkcjonalność terenów zieleni, technologie i jakość realizacji – arch. kraj. Wojciech Januszczyk
 • Procedura współpracy z projektantem architektury krajobrazu
 • Proces inwestycyjny
 • Jakość realizacji
 • Funkcjonalność zieleni

 

DO KOGO SKIEROWANE:

 

Projekt przeznaczony jest dla członków Rad Dzielnic Miasta Lublin, podmiotów pozarządowych oraz zainteresowanych mieszkańców miasta Lublin
KTO PROWADZI:

 

– dr inż. arch. kraj. Jan Kamiński, ubiegłoroczny Członek Komisji Ekspertów z zakresu zieleni i architektury krajobrazu

– mgr inż. arch. kraj. Wojciech Januszczyk,

–  dr inż arch. kraj. Piotr Szkołut

– w spotkaniu będzie brał udział przedstawiciel Biura Miejskiego Architekta Zieleni.


Zadanie publiczne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod tytułem: ” Zielony Budżet miasta Lublin – zainwestuj swój czas i stwórz projekt dla pokoleń!” Jest finansowane ze środków Gminy Lublin.