Top

O KONKURSIE

Projekt realizowany w ramach współpracy:

KONKURS – WYGRAJ DUŻE DRZEWO DLA TWOJEJ SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z powiatu łęczyńskiego do udziału w konkursie “PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ – POSADŹMY DUŻE DRZEWO PRZY SZKOLE” , który jest realizowany w ramach programu “Duże drzewa dla powiatu łęczyńskiego”.  Konkurs skierowany jest do klas 4-6 szkół podstawowych z powiatu łęczyńskiego.

Nagrodą w konkursie jest organizacja warsztatów w klasie, w ramach których wspólnie z dziećmi posadzimy duże drzewo na terenie szkoły, przeprowadzimy serię działań edukacyjnych o roli drzew w otoczeniu człowieka, oznaczymy wszystkie drzewa przy szkole – zorganizujemy ścieżkę edukacyjną, oraz przygotujemy specjalne materiały do badania rozwoju posadzonego wspólnie drzewa.

„Jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej tysiąc siedemset 10-letnich, małych buków. To właśnie duże drzewa tak naprawdę są potrzebne w miastach, a nie ich małe sadzonki”

– dr Dominik Drzazga

Zasady konkursu:

Zasady konkursu są bardzo proste. Klasy powinny wskazać miejsce posadzenia drzewa wraz z uzasadnieniem dlaczego to miejsce jest właściwe. Uzasadnienie powinno zawierać informacje o wykorzystaniu tej przestrzeni do celów edukacyjnych, społecznych bądź rekreacyjnych (patrz plakat obok).

  • w konkursie udział mogą wziąć klasy 4-6 ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego
  • zwycięska klasa otrzyma pakiet edukacyjny, a na terenie jej placówki zostanie posadzone duże drzewo

 

Sposób zgłoszenia:

  1. Szkoła zgłasza chęć udziału w konkursie do 2.10.2019r.
  2. Chętne klasy 4-6 ze zgłoszonych szkół zgłaszają swoje miejsce na terenie szkoły, w którym powinno stanąć drzewo oraz dołączają opis dlaczego właśnie tutaj powinno być duże drzewo, jak dzieci mogą spędzać czas w jego okolicy oraz jakie korzyści będą płynąć z drzewa
  3. Czekamy na wyniki
  4. Zwycięska klasa otrzymuje pakiet edukacyjny oraz jej szkoła otrzymuje duże drzewo, które wspólnie posadzimy

 

Harmonogram konkursu

  • 19.09 – 2.10.2019 r. – zgłoszenie chęci udziału szkoły w konkursie
  • 3.10 – 15.10.2019 r.  – klasy 4-6 zgłaszają swoje miejsce na terenie szkoły, w którym powinno stanąć drzewo oraz dołączają opis
  • do 20.10.2019 r.- wybór zwycięskiego zgłoszenia i ogłoszenie wyników
  • 21-25.10.2019 r.  – w tym okresie planujemy sadzenie drzewa na terenie zwycięskiej placówki

 

O PROJEKCIE “DUŻE DRZEWA DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”

Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz wdrożenie procesu edukowania społeczeństwa w kontekście roli drzew, jako istotnego elementu otaczającej nas przestrzeni. Projekt ukierunkowany jest na rozwój zawodowy przedstawicieli instytucji miejskich, architektów i architektów krajobrazu oraz osób zajmujących się zielenią w mieście. Równocześnie projekt ma być działaniem edukacyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży szkolnej oraz działać na zmianę świadomości społecznej we wszystkich grupach wiekowych odbiorców.

Zadanie ma również na celu pokazać możliwości technologiczne sadzenia dojrzałych, dużych egzemplarzy drzew rodzimych gatunków. Projekt promuje wartości i korzyści, jakie dają drzewa wieloletnie w stosunku do drzew młodych, które stanowią główny odsetek nowych nasadzeń.

Dodatkowo, projekt wskazuje na wartość dużych drzew, gwarantujących zacienienie, zmianę mikroklimatu oraz zmniejszanie zanieczyszczeń. Zadanie ma zachęcać do wspólnej troski o nasadzenia i ich jakość w przestrzeni, w której żyją.

Celem pośrednim projektu jest pokazanie, że da się posadzić duże i dojrzałe drzewo na terenie miasta z pełną dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową, w sposób który daje gwarancję dobrego wzrostu drzewa. W ramach niego zostaną posadzone dwa wysokie drzewa jedno w zwycięskiej szkole powiatu łęczyńskiego oraz jedno drzewo w przestrzeni miasta Łęczna. W ramach sadzenia zostaną przeprowadzone kursy dla administracji samorządowej, branżystów z dziedzin budowlanych i pokrewnych.

Uwaga!
ZWYCIĘZCĄ KONKURSU ZOSTAJE KLASA V ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE! GRATULACJE!

http://fundacjakrajobrazy.pl/wyniki-konkursu-przyjazna-przestrzen-wspolnie-posadzmy-duze-drzewo-przy-szkole/