Top

ZAPISY

Wybierz WarsztatDane do faktury:25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym, Fundacja Krajobrazy z siedzibą w Dorohucza 115A, 21-044 Trawniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000608031 jako Administrator, informuje Pana/Panią i wskazuje, że:
1) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z uczestnictwem Pana/Pani w szkoleniach/warsztatach/spotkaniach otwartych organizowanych przez Fundację Krajobrazy;
2) Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji projektów, a także w celach dokumentacyjnych, statystycznych i analitycznych Administratora;
3) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektu, a także po jego zakończeniu, na czas zgody z przepisami prawa oraz na podstawie Państwa zgody do czasu cofnięcia zgody.
5) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania lub usunięcia.
6) Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.