Top

PROJEKTY

FLORAL – instalacja kwietna na obchody 450 – lecia Unii Lubelskiej

Floral 450- lecia Unii Lubelskiej - Instalacja z żywych kwiatów w kolorach barw narodowych wszystkich Państw wchodzących w skład I Rzeczypospolitej. Ta naturalna kompozycja kwiatowa przełamuje surowość nowoczesnego architektonicznie wnętrza budynku Centrum Spotkania Kultur, a równocześnie w sposób mniej oczywisty nawiązuje do bogactwa i różnorodności I...

Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom

  02 lipca 2019 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia grantów, Fundacja Krajobrazy jest jednym z 13 laureatów konkursu Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom, która zrealizuje swój pomysł, dzięki któremu na terenie Lublina pojawi się 1400 kwiatów nektaro i pyłko dajnych, w trzech lokalizacjach.     ____________________ Projekt został zrealizowany dzięki...

Przedsiębiorcze dzieciaki

Przedsiębiorcze dzieciaki to projekt skierowany dla dzieci w wieku 6-10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli, Mający na celu zapoznanie się  z przedsiębiorczą częścią Lublina. Fundacja Krajobrazy była jedną z placówek, która przedstawiła swoim słuchaczom zasady działania branży kreatywnej jak i czynności przez nas podejmowanych na...

Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni”, czyli pierwsza w Polsce Zielona Sala Wykładowa

Projekt zakładał wykonanie programu rewitalizacji fragmentu terenu objętego Modelową Rewitalizacją Lublina, czyli zrealizowanie „ Parku kieszonkowego” (pocket parku), który poza funkcją rekreacyjną stworzy pierwszą w Polsce „ Zieloną salę wykładową” dającą szeroką możliwość społecznych działań aktywizujących mieszkańców. Realizowane dotychczas w kraju i za granicą przykłady...

Sensoryczny Plac Zabaw

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Sensorycznego Placu Zabaw zlokalizowanego na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ideą tego przedsięwzięcia było stworzenie dostępnego i bezpiecznego miejsca zabaw, które będzie stymulować dzieci do wielowymiarowego rozwoju fizycznego oraz psychicznego.   W ramach zadań zorganizowano spotkania konsultacyjne dla rodziców i...

Zmysły Ogrodu Saskiego

„Zmysły Ogrodu Saskiego” to dwudniowe wydarzenie kulturalne, które odbyło się w dniach 25-26 sierpnia 2018 r. w przestrzeni najstarszego parku miejskiego w Lublinie. W ramach funduszy Urzędu Miasta Lublin, Fundacja Krajobrazy zorganizowała kulturalne wydarzenie plenerowe, na które składały się liczne działania mające na celu integrację...

Koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina

Fundacja Krajobrazy od maja do listopada 2018 roku przeprowadziła proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina. Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, przeprowadzono działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu...

Kreatywne Przemiany

Projekt zrealizowany został  przez Fundację Krajobrazy na zlecenie Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Ekipa specjalistów zajęła się wielowymiarową przemianą salonu fryzjerskiego „Ewcia” przy ul. Lubartowskiej 24  znajdującym się w historycznej dzielnicy miasta. W ramach projektu podjęto działania z zakresu rozwoju biznesu i...

Szyldy na Lubartowskiej 74

Wspólnie z przedsiębiorcami mającymi lokale w kamienicy Lubartowska 74, Fundacja Krajobrazy przeprowadziła warsztaty, których efektem są szyldy semaforowe oraz płaskie, wykonane przez kowala artystycznego – Kamila Słowika. Warsztaty miały formę doradczą z zakresu brandingu i reklamy zewnętrznej. Tematyka obejmowała estetykę i wartość marketingową szyldu zewnętrznego.   Nowa...

Program Estetyka

Program Estetyka to cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców miasta Lublin, w zakresie wiedzy związanej z problematyką terenów zieleni. Tegoroczna edycja  obejmowała spotkania otwarte  i  wspólne spacery z mieszkańcami wszystkich lubelskich dzielnic. Warsztaty i prelekcje ukierunkowane były na zmianę świadomości społecznej, edukację i podnoszenie kompetencji....