Top

PROJEKTY

Szkolenia 2018

W ramach działalności Fundacji zorganizowano: -Cykl szkoleń dla architektów krajobrazu i projektantów ogrodów 3 dniowe szkolenie było okazją do inspirującej wymiany myśli i doświadczeń wśród branżystów z dziedziny architektury krajobrazu. Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem CAD przeznaczonym dla architektów krajobrazu – VECTORWORKS...

Warsztaty 2018

Fundacja zorganizowała wiele warsztatów dla społeczności lokalnej jak i specjalistów z różnych branż, m.in.: warsztat doradczy z zakresu brandingu i reklamy zewnętrznej, który polegał na przeprowadzeniu szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców z ul. Lubartowskiej 74 w Lublinie. Tematyka obejmowała estetykę i wartość marketingową szyldu zewnętrznego. W...

Mistrzowie Mówią

Wierząc w teorię mistrzów i sens architektury krajobrazu stworzono projekt „Mistrzowie mówią”. Przez trzy miesiące aktywnych działań kulturalno-edukacyjnych prowadzono rozmowy, prelekcje i działania na rzecz budowania przestrzeni publicznej. Pod okiem mistrzów w dziedzinie architektury krajobrazu, architektury i sztuki pokazano, jak wspólnie dbać o to, co...

Zmysły Ogrodu Saskiego

„Zmysły Ogrodu Saskiego” to dwudniowe wydarzenie kulturalne, które odbyło się w dniach 25-26 sierpnia 2018 r. w przestrzeni najstarszego parku miejskiego w Lublinie. W ramach funduszy Urzędu Miasta Lublin, Fundacja Krajobrazy zorganizowała kulturalne wydarzenie plenerowe, na które składały się liczne działania mające na celu integrację...

Łączy nas wąwóz Kalina

Fundacja Krajobrazy od maja 2018 roku przeprowadziła proces planowania partycypacyjnego w celu opracowania całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego Wąwozu Kalina. Razem z grupą architektów krajobrazu, badaczy i animatorów społecznych posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji założonych zadań, przeprowadzono działania dążące do stworzenia koalicji społecznej wokół projektu i...

Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni”, czyli pierwsza w Polsce Zielona Sala Wykładowa

  Fundacja Krajobrazy jest pomysłodawcą i realizatorem Pracowni w przestrzeni, która poza funkcją rekreacyjną tworzy pierwszą w Polsce „Zieloną Salę Wykładową” dającą szeroką możliwość społecznych działań aktywizujących mieszkańców. Przestrzeń została wybudowana w ramach zwycięskiego projektu Zielonego Budżetu Miasta Lublin na terenie Modelowej Rewitalizacji Lublina (skrzyżowanie ul....

Program Estetyka

Program Estetyka to cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców miasta Lublin, w zakresie wiedzy związanej z problematyką terenów zieleni. Tegoroczna edycja  obejmowała spotkania otwarte  i  wspólne spacery z mieszkańcami wszystkich lubelskich dzielnic. Warsztaty i prelekcje ukierunkowane były na zmianę świadomości społecznej, edukację i podnoszenie kompetencji....