Top

PROJEKTY

MIASTO SŁUCHA

“Miasto Słucha” to cykl koncertów fortepianowych, realizowanych w przestrzeni zieleni Zabytkowego Browaru położonego w centralnej części Lublina. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych lokalnych muzyków, którzy swoją grą oczarowali przybyłych gości.   Koncerty zrealizowane zostały zgodnie z poniższym harmonogramem: (1) 27 czerwca - Karolina Hordyjewicz (2) 18 lipca - Karolina Tomaszewska (3)...

DRZEWA DLA KAŻDEJ DZIELNICY

Drzewa dla każdej dzielnicy, to kompleksowy projekt którego celem jest analiza, sprawdzenie oraz wyznaczenie miejsc pod przyszłe nasadzenia drzew na terenie 25 dzielnic miasta Lublin.  W celu skutecznego opracowania mapy nasadzeń drzew, przeprowadzone zostały spotkania z Radami Dzielnic oraz mieszkańcami w 25 dzielnicach miasta Lublin, udostępniony...

Festiwal Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznej IN GARDEN

In Garden – Festiwal Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznej to kompleksowo przygotowana nowa jakość w prezentacji i popularyzacji sztuk wizualnych. In Garden wyróżnia się na tle ogólnopolskich propozycji przede wszystkim poprzez wskazaną materię twórczą artystów, jakim jest szeroko rozumiana natura. Młody festiwal, dojrzewał w głowach...

Stanisław Jasiński – Polak, który zrozumiał naturę

Stanisław Jasiński - Polak, który zrozumiał naturę to projekt artystyczno-edukacyjny, którego inspiracją było życie i działalność wielkiego, lubelskiego społecznika, przyrodnika i wizjonera - ojca-założyciela Rzeczpospolitej Pszczelarskiej. Poprzez działania twórcze oraz edukacyjne, skierowane do młodego odbiorcy, przywróciliśmy postać Jasińskiego żywej pamięci mieszkańców, uczynimy z niego ikonę...

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna

Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna to kontynuacja trójstronnej współpracy pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., Urzędem Miejskim w Łęcznej oraz Fundacji Krajobrazy. Program Estetyka pozwolił poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców Łęcznej dotyczące jakości przestrzeni miejskiej i jej estetyki. Na podstawie poznanych potrzeb mieszkańców wyodrębnione...

„Skwer Górnika” – KULTURA PRZESTRZENI

22"Kultura Przestrzeni" to jeden z trzech modułów realizowanych w ramach projektu "Laboratorium Miejskie Programu Estetyka dla Miasta Łęczna", będącego przedmiotem trójstronnej współpracy pomiędzy Fundacją Krajobrazy, LW Bogdanka i Urzędem Miejskim w Łęcznej. W ramach modułu odbyły się trzy spotkania tematycznej grupy roboczej. Najważniejszym działaniem wykonanym w...

PARKLET – Ścieżka przyrodnicza „Nadrybie”

W ramach współpracy z LW Bogdanka wspólnie zrealizowaliśmy parklet promujący ścieżkę przyrodniczą „Nadrybie” położoną w gm. Puchaczów. Ścieżka powstała z inicjatywy LW Bogdanka. Ścieżka przyrodnicza „Nadrybie” umożliwia obserwację różnych typów siedlisk i charakterystycznych gatunków zwierząt. Na ponad dwukilometrowej trasie zlokalizowane są miejsca do odpoczynku, a także przystanki z...

Łąki kwietne w Łęcznej – „Laboratorium Miejskie Programu Estetyka”

Jednym z efektów działań podjętych przez mieszkańców Łęcznej w ramach modułu „Zieleń Miejska” będącego częścią „Laboratorium Miejskiego Programu Estetyka dla miasta Łęczna” jest zasianie dwóch łąk kwietnych. Miejsca wysiewu łąk kwietnych wytypowane zostały przez mieszkańców podczas spotkań grup tematycznych. Proces siewu łąk poprzedzony był trzema...

Duże drzewa dla pow. łęczyńskiego

Duże drzewa dla powiatu łęczyńskiego to jeden z dwóch projektów realizowanych w ramach współpracy Fundacji Krajobrazy z LW "Bogdanka", celem którego była popularyzacja idei sadzenia dojrzałych drzew w przestrzeniach publicznych. Projekt skierowany był do szkół oraz samorządowców z powiatu łęczyńskiego. W ramach projektu zorganizowany został konkurs pt. Przyjazna...

Program Estetyka dla Miasta Łęczna

Program Estetyka dla Miasta Łęczna to autorskie narzędzie Fundacji Krajobrazy, mające na celu wypracowywanie dialogu i relacji mieszkaniec - krajobraz miasta w oparciu o partycypację społeczną. Całość działań realizowanych w ramach projektu miała na celu podniesienie świadomości obywatelskiej mieszkańców o ich wpływie na otoczenie,  podnoszeniu jakości przestrzeni,...