Top

SPOTKANIE NA TEMAT BIORÓŻNORODNOŚCI

SPOTKANIE NA TEMAT BIORÓŻNORODNOŚCI

W dniach 27 lipca i 3 sierpnia w siedzibie naszej fundacji odbyły się spotkania na temat bioróżnorodności i zapomnianych terenów zielonych w mieście.

 

Uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładu, oraz wziąć udział w spacerze podczas którego przyjrzeli się bliżej florze i faunie terenów otaczających naszą siedzibę.

 

Spotkanie poprowadził Krzysztof Wojciechowski

– Absolwent ochrony środowiska KUL, Główny specjalista ds. ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych. Przyrodnik, społecznik, publicysta i tłumacz. Zajmuje się edukacją ekologiczną.

 
W spotkaniach wzięło udział łącznie 12 osób, w tym studenci architektury krajobrazu, oraz seniorzy z naszego miasta.

 

Zapraszamy do fotorelacji!