Top

Szkolenie z zarządzania procesami inwestycyjnymi w architekturze krajobrazu

Szkolenie z zarządzania procesami inwestycyjnymi w architekturze krajobrazu

 

 

 

Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe?
Szukasz szkolenia spersonalizowanego dla architektów krajobrazu?
A może chcesz zdobyć praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci lepiej wykonywać swoją pracę?
Skorzystaj z naszej oferty!

 

 

Zapraszamy na 2-dniowy intensywny kurs dla branżystów, którego celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji biznesowych w przemysłach kreatywnych branż projektowania zieleni. Szkolenie odbędzie się w formie dwudniowego spotkania weekendowego, w trakcie którego omówione zostaną przepisy związane z przygotowaniem oraz zarządzaniem procesem inwestycyjnym w architekturze krajobrazu.

 

 

 

DLACZEGO WARTO?

Proces inwestycyjny to ciąg skoordynowanych czynności i działań o charakterze technicznym, prawnym, technologicznym, organizacyjnym i finansowym, prowadzący do realizacji, a następnie eksploatacji planowanej inwestycji budowlanej. Umiejętność zarządzania tymi procesami znacznie ułatwia pracę i daje wiele możliwości rozwoju, dlatego też na szkolenie zapraszamy każdego, kto chciałby posiadać wiedzę w tym zakresie, a przede wszystkim architektów krajobrazu, projektantów ogrodów, specjalistów z zakresu zieleni miejskiej, specjalistów ds. zamówień publicznych oraz studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa.

 

Przeprowadzone przez nas warsztaty pozwolą poznać krok po kroku etapy przebiegu procesu inwestycyjnego. Kursanci uzyskają wiedzę jak rozwiązywać większość problemów praktycznych jakie mogą pojawić się w kontekście całego procesu, zapoznają się z rolą inspektora nadzoru z punktu widzenia prawa, z zakresem jego pracy, sposobach prowadzenia przez niego procesu inwestycyjnego, a także ze specjalizacjami inspektorskimi i rodzajami inwestycji, z którymi mierzymy się architekt krajobrazu. W celu utrwalenia nabytej wiedzy, prowadzący opowiedzą o przeprowadzaniu procesu inwestycyjnego na konkretnym przykładzie, co pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Przedstawią metody pracy inwestora, dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych wraz z harmonogramem prac i przykładami pism, jakie są wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę.

 

Jesteśmy przekonani, że udział w naszym szkoleniu pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.
______________________

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Na szkolenie zapraszamy każdego, kto chciałby podnieść swoje kompetencje biznesowe z zakresu architektury krajobrazu:
˗ architektów krajobrazu
˗ projektantów terenów zieleni
˗ Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni
˗ Inspektorów Budowlanych
˗ pracowników administracji publicznej
˗ urzędników Działu Zieleni
˗ urzędników Działu Zamówień Publicznych
˗ urzędników Działu Inwestycji i Remontów
˗ oraz studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa

 

Co wyróżnia nasze szkolenie?

• Organizujemy szkolenia w formule zamkniętej, pod okiem specjalistów z danej dziedziny
• Koncentrujemy się na tym, w jaki sposób, architekci krajobrazu mogą podnieść swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe
• Poświęcamy czas każdemu uczestnikowi oraz zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe niezbędne do zrozumienia tematyki kursu

 

Co zapewniamy?

1) profesjonalną kadrę trenerską
2) materiały szkoleniowe i warsztatowe
3) certyfikat nabytych umiejętności

 

Prowadzący:

Jacek Gilewicz – inżynier z 12 letnim doświadczeniem w doradzaniu i realizowaniu, a także kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do kierowania i projektowania w specjalności drogowej oraz do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Prowadzi własną działalność związaną z prowadzeniem nadzorów budowlanych. Zapewnia kompleksową obsługę inwestycji – począwszy od opracowania studiów, koncepcji, poprzez wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, materiałów przetargowych, po nadzór autorski i inwestorski.

 

Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenu Zieleni, pracownik naukowy architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, współwłaściciel firmy architektonicznej Garden Concept. Posiada duże doświadczenie w zakresie kierowania i zarządzania procesami inwestycyjnymi podczas realizacji obiektów architektury krajobrazu, w tym, budowy ogrodów przydomowych, parków zabytkowych i przestrzeni publicznych. W swoich działaniach zwraca uwagę na projektowo – technologiczne rozwiązania poszczególnych elementów przestrzeni.

 

Kiedy i gdzie?

TERMIN:
I dzień szkolenia (sobota): 16 marca 2019 r.
II dzień szkolenia (niedziela): 17 marca 2019 r.

 

MIEJSCE: Lublin, ul. Cyrulicza 3 (biuro Fundacji Krajobrazy)

 

KOSZT SZKOLENIA: 499 zł (brutto)

 

ZAPISY: http://fundacjakrajobrazy.pl/zapisy/
**Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie grupy minimum 10 osób.

 

Kontakt:
e-mail: ap.krajobrazy@gmail.com

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I DZIEŃ (16.03)
sobota – 8 godzin

 

Czas trwania: 10:00 – 17:00

1) Rola Inspektora w procesie inwestycyjnym
Prowadzący: Jacek Gilewicz

 

• Inspektor w budowlanym procesie inwestycyjnymi – aspekty prawne (ustawy, rozporządzenia)
• Specjalizacje inspektorskie
• Zakres pracy inspektora – kompetencje
• Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni jako członek zespołu inspektorskiego

 

[przerwa]

 

2) Proces inwestycyjny – jak to wygląda z punktu widzenia inspektora
Prowadzący: Jacek Gilewicz

 

• Rodzaje inwestycji i ich organizacji
• Uczestnicy procesu budowalnego
• Proces inwestycyjny na przykładzie: studium przypadku

 

[przerwa]

 

3) Sposób prowadzenia inwestycji
Prowadzący: Wojciech Januszczyk

 

• Omówienie etapów procesu inwestycyjnego
• Metody prac Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
• Kto i jak może zostać Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni

 

 

II DZIEŃ (17.03)
niedziela – 8 godzin

 

Czas trwania: 10:00 – 17:00

1) Harmonogram prac – proces realizacji inwestycji
Prowadzący: Jacek Gilewicz

 

• Faza przedprojektowa – inwentaryzacja terenu
• Dokumentacja projektowa – kontrola dokumentacji budowlanej (projekt, STWIOR, BiOZ, przedmiar, kosztorys)
• Faza SiWZ – dobre praktyki
• Faza realizacji
- przygotowanie wytycznych do organizacji i prowadzenia nadzoru nad budową
- harmonogramy – ustalenia procedury na radach budowy
- przygotowanie etapu prac w odniesieniu do harmonogramów ogólnych
- odbiory częściowe prac i akceptacji materiałów
- dokumentacja powykonawcza i protokoły odbioru
- odbiory końcowe

 

[przerwa]

 

2) Dokumenty dla inspektora – omówienie dokumentacji inwestycji
Prowadzący: Wojciech Januszczyk

 

• Określenie wstępnych wytycznych programowych zadania
• Analiza możliwości realizacji projektu
• Kontrola dokumentacji projektowej przed odbiorem od projektantów
• Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego
• Przykłady wzór pism
- analiza STWiOR
- plan BiOZ
- przedmiar i kosztorys

 

______________________
Zapraszamy do odwiedzenia wydarzenia na profilu Facebook: https://www.facebook.com/events/362822851080882/