Top

Warsztaty

Fundacja zorganizowała wiele warsztatów dla społeczności lokalnej jak i specjalistów z różnych branż, m.in.:

 

  • warsztat doradczy z zakresu brandingu i reklamy zewnętrznej, który polegał na przeprowadzeniu szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców z ul. Lubartowskiej 74 w Lublinie. Tematyka obejmowała estetykę i wartość marketingową szyldu zewnętrznego. W ramach zadania w etapie końcowym zostały  wykonane i zamontowane elementy reklamowe – szyldy semaforowe i reklamy ścienne;
  • warsztaty rozwojowe prowadzone przez specjalistów w zakresie biznesu, marketingu i rozwoju osobistego. Warsztaty skierowane były dla osób z branży, ale również wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji;
  • „Kultura Przestrzeni w Zielonej Sali Wykładowej” to cykl warsztatów, który polegał na zorganizowaniu szeregu spotkań o tematyce promującej kulturę przestrzeni. Zajęcia skierowane były głownie dla lokalnych seniorów, dorosłych oraz dzieci. W programie znalazły się m.in. warsztaty z rzeźby, z kompozycji kwiatowych, zajęcia taneczne a także wykłady edukacyjne.
  • „Historie z gliny”  Na przełomie maja i czerwca 2017 r., Fundacja Krajobrazy miała przyjemność uczestniczyć w przygotowaniach do bardzo ważnego wydarzenia kulturalnego, wpisanego na stałe w kalendarz miasta Lublin – Noc Kultury. Efektem tego było przeprowadzenie wyjątkowych warsztatów z lepienia z gliny wraz z mieszkańcami „lepionego” obszaru – ulic Cyruliczej i Furmańskiej w Lublinie. Owocem prac jest niepowtarzalny zbiór glinianych kamieniczek, przedstawiających prawdziwe budowle z ulicy Cyruliczej i Furmańskiej w Lublinie. Koordynatorem i pomysłodawczynią projektu realizacji warsztatów z mieszkańcami, była Karolina Koguciuk.Dzięki wspólnej pracy i wysiłkowi podjętemu wspólnie z mieszkańcami Modelowej Rewitalizacji Lublina, udało się stworzyć ogromną makietę przedstawiającą duży wycinek Starego Miasta.Te piękne dzieła mogliście podziwiać w trakcie Nocy Kultury, a teraz możecie zobaczyć w Fundacja Krajobrazy na Cyruliczej 3.
  • „Warsztaty z rewitalizacji zieleni przy ul. Lubartowskiej i Podzamcza” – 11 grudnia, na zaproszenie Prezydenta Miasta Lublin, Fundacja Krajobrazy miała przyjemność spotkać się z mieszkańcami obszaru Modelowej Rewitalizacji Lublina, w celu zebrania i przedyskutowania pomysłów na poprawę naszej przestrzeni. Warsztaty były obfite w wiele pomysłów i wspólnych inicjatyw. Oby więcej takich spotkań i działań w przyszłości!