Top

WĄWÓZ KALINA – Prezentacja końcowej koncepcji zagospodarowania

WĄWÓZ KALINA – Prezentacja końcowej koncepcji zagospodarowania

W ramach Zielonego Budżetu 2018 został zrealizowany projekt pn. Koncepcja zagospodarowania Wąwozu Kalina. W wyniku szeroko przeprowadzonych działań partycypacyjnych z mieszkańcami oraz użytkownikami obszaru, została opracowana spójna i całościowa koncepcja zagospodarowania wskazanej przestrzeni, którą można było zobaczyć wczoraj na spotkaniu otwartym kończącym projekt. Projekt został przedstawiony jako najbardziej realny do zrealizowania.

 

Przewidziane jest wytworzenie dwóch stref rekreacyjnych, jedna już istniejąca w górnej części wąwozu – strefa aktywna, oraz nowa strefa naturalna w dolnej części obszaru. Na podstawie zebranych uwag, w koncepcji zagospodarowania Wąwozu Kalina zmienia się m.in.:
✔ lokalizacja wybiegu dla psów;
✔ betonowe boisko zostaje usunięte a w jego miejscu powstaje naturalna część wąwozu wypełniona łąkami kwietnymi;
✔ pomiędzy siłownią, a placem zabaw powstaje boisko wielofunkcyjne ze specjalną nawierzchnią;
✔ zmianie ulegają również ciągi komunikacyjne, które dostosowane są do korzystania przez rodziców z wózkami, czy osoby z niepełnosprawnościami.

Koncepcja wprowadza spójną całość wąwozu z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz wykorzystania istniejącego potencjału miejsca.

 

Dziękujemy partnerom wydarzenia za czynne partycypowanie przy działaniach na rzecz zagospodarowania Wąwozu: Carrefour Market Lublin, Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna, Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, Wyborcza.pl Lublin, Osiedlowy Dom Kultury ODEON, Garden Concept Architekci Krajobrazu W Januszczyk, P Szkołut SpJ.

 

______________________________________
Projekt realizowany jest w ramach Zielonego Budżetu.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Lublin.