Top

Zmysły Ogrodu Saskiego

 

Zmysły Ogrodu Saskiego to cykliczne wydarzenie kulturalne, którego trzy edycje (2018,2019,2020) odbyły w przestrzeni najstarszego parku miejskiego w Lublinie – w Ogrodzie Saskim. W ramach funduszy Urzędu Miasta Lublin, Fundacja Krajobrazy zorganizowała kulturalne wydarzenie plenerowe, na które składały się liczne działania mające na celu integrację różnych środowisk, funkcjonalne wykorzystanie terenów otwartych, a przede wszystkim promocję działań kulturalnych w przestrzeni parków i skwerów miejskich.

 

Celem inicjatywy jest przedstawienie mieszkańcom, jak do ekspozycji dzieł oraz prowadzenia warsztatu artystycznego i plenerowego może zostać wykorzystana przestrzeń parku. Celem dodatkowym jest ukazanie mieszkańcom, odwiedzającym oraz początkującym artystom wielu możliwości funkcjonalnego wykorzystywania miejskich terenów zieleni do hobbystycznych i amatorskich działań artystycznych.

 

Wydarzenie ma formę otwartą, dlatego projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, a także osób odwiedzających. Podczas wydarzenia na terenie Ogrodu Saskiego lokowane są stanowiska promujące i zachęcające mieszkańców do czynnego udziału w kulturze miasta. Impreza oparta była na galerii sztuki, koncertach na żywo, spacerach oraz warsztatach tematycznych.

 

Projekt realizowany jest we współpracy z Wydziałem Artystycznym UMCS oraz Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

______________________

Projekt realizowany wspólnie z Miastem Lublin.