Top

Zmysły Ogrodu Saskiego

„Zmysły Ogrodu Saskiego” to dwudniowe wydarzenie kulturalne, które odbyło się w dniach 25-26 sierpnia 2018 r. w przestrzeni najstarszego parku miejskiego w Lublinie. W ramach funduszy Urzędu Miasta Lublin, Fundacja Krajobrazy zorganizowała kulturalne wydarzenie plenerowe, na które składały się liczne działania mające na celu integrację różnych środowisk, funkcjonalne wykorzystanie terenów otwartych, a przede wszystkim promocję działań kulturalnych w przestrzeni parków i skwerów miejskich.

 

Wydarzenie miało formę otwartą, dlatego projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców miasta, a także osób odwiedzających. Podczas wydarzenia na terenie Ogrodu Saskiego zlokalizowane zostały stanowiska promujące i zachęcające mieszkańców do czynnego udziału w kulturze miasta. Impreza oparta była na kilku prezentacjach, warsztatach i wystawach.

 

W ramach wydarzenia zrealizowano:

  • Galerię Sztuki – rzeźby, instalacje, fotografie w przestrzeni parku
  • Warsztaty artystyczne, kulinarne
  • Koncerty
  • Joga
  • Piknik
  • Spotkania
  • Spacery tematyczne
  • Salon NGO

 

______________________
Projekt realizowany wspólnie z Miastem Lublin.